Komentarz do Ewangelii na 25 grudnia – J 1,1-18

„Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”- myślą przewodnią ewangelii Janowej jest ukazanie Boga, jako Tego, który jest i był początkiem wszystkiego. Wszechmocnego i Wszechwiedzącego Cudotwórcę, który poprzez Słowo stwarza świat, a zarazem umiłowanego Ojca, który powołuje do […]

Read More »

IV Niedziela Adwentu

Bóg z nami? Adwent zbliża się ku końcowi. Ten czas minął bardzo szybko. Liturgia słowa coraz bardziej zapowiada nam narodziny Zbawcy świata Jezusa Chrystusa. Czy jednak tego roku przyjdzie Emmanuel? Czy Bóg będzie z nami? Wejdźmy w głębię ewangelii przypadającej na tą niedzielę. Oto po zwiastowaniu, kiedy Maryja przyjmuje na siebie Boży plan wcielenia, o […]

Read More »

II niedziela Adwentu

Komentarz Mt 3, 1-12 W dzisiejszej Ewangelii spotykamy osobę Jana Chrzciciela, Głos wołającego na pustyni. Dziś, jak 2000 lat temu Naród Wybrany wyszedł na pustynię, aby słuchać słowa proroka, tak i my dziś jesteśmy wezwani do słuchania tychże słów, które nic nie straciły, a może wręcz nabrały szczególnego sensu dla nas. Jak 2000 lat temu, […]

Read More »