IV Niedziela Zwykła rok A

Tekst Ośmiu Błogosławieństw, który podaje nam dzisiaj Kościół jest pewnego rodzaju zbiorem statutów, wymogów uczestnictwa w Królestwie Bożym. Możemy porównać to ze starotestamentalnym prawem nadanym Mojżeszowi przez Boga na górze Synaj. Jezus jako nowy Mojżesz, podaje nam nowy „dekalog” jednak nie tłumaczy On czego nie wolno czynić, nie jest zbiorem zakazów, ale wręcz przeciwnie. Daje […]

Read More »