II Niedziela Wielkiego Postu

W ubiegłą niedziele, zgłębialiśmy tajemnicę kuszenia Chrystusa na Pustyni. Mogliśmy zobaczyć ludzkie oblicze Jezusa, o którym pisał prorok Izajasz: „Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści”. Jezus doświadczając pokus, których doświadczamy każdego dnia, pokazał jak mamy się im przeciwstawiać. Dziś liturgia podaje nam wydarzenie związane z Przemienieniem Pańskim. Rozważając tą perykopę chciejmy […]

Read More »

I Niedziela Wielkiego Postu 2017

5.03.2017 I Niedziela Wielkiego Postu Mt 4, 1-11. Perykopa Ewangelii, rozważanie której proponuje nam dziś w Liturgii Słowa Kościół, jest chyba najbardziej odpowiadająca okresowi liturgicznemu, który właśnie sie rozpoczyna – Wielki Post. Dlatego opis przebywania Chrystusa na pustyni przez 40 dni a nastepnie kuszenie przez diabła ma nam pomóc w owocnym przygotowaniu się i przeżyciu […]

Read More »