XIV Niedziela Zwykła

Jezus cichy i pokorny sercem czyni dziękczynienie i objawia Ojca Po tym, jak Jezus uczynił wyrzuty miastom Korozain, Betsaidzie i Kafarnaum, które  zaprzepaściły swój czas nawiedzenia i nie odpowiedziały aktem wiary wobec tych dzieł, których wśród nich dokonał, czyni On dziękczynienie Ojcu za tych, którzy otwartym sercem przyjęli Jego osobę i orędzie. Uwielbia Ojca za […]

Read More »

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów […]

Read More »

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

Przeżywając już drugą Niedzielę Wielkanocną, którą w 2000 roku Kościół ustanowił Niedzielą Miłosierdzia, zechciejmy pochylić się nad tajemnicą zmartwychwstania Jezusa.  Ewangelista Jan przytacza nam tradycyjną relację o ukazywaniu się Jezusa uczniom w Jerozolimie, jako wypełnienie się misji zbawczej w godzinie Jego uwielbienia i złamaniu piętna śmierci, bowiem odtąd żaden człowiek nie umiera już sam. Ten, […]

Read More »

III niedziela Wielkanocy

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam dwóch uczniów wędrujących do wioski Emaus. Nie znamy motywu ich podróży. Możliwe, że uciekali z Jerozolimy ze strachu, ich nauczyciel nie żyje. Bali się, że spotka ich taki sam los. Może postanowili wrócić do trybu życia jaki prowadzili nim spotkali Mesjasza. Nie wiemy tego, ważne jest jednak dla nas to, co […]

Read More »

XXVII Niedziela Zwykła

Przypowieść o zbuntowanych „dziedzicach Królestwa Bożego” Pole, na którym uprawia się winorośl dająca winogrona, nazywamy winnicą. W naszej codzienności widok pól winnicowych należy do rzadkości. Jak dobrze wiemy, nie sprzyja temu strefa klimatyczna, w której żyjemy. Krajobraz winnic w czasach Jezusa był czymś zwyczajnym i w Palestynie był jedną z typowych oznak dobrobytu na tej […]

Read More »

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

XX NIEDZIELA ZWYKŁA Mt 15, 21-28 Panie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!  Moja córka bardzo cierpi od złego ducha. Kobieta kananejska skierowała pokorna prośbę do Jezusa. Ona ma tego  świadomość tego, że niekorzystnie przemawiają dwa fakty: po pierwsze jest poganką oraz jest matka opętanej córki. Zwraca się do niego Panie niewątpliwie jest to tytuł […]

Read More »

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA J, 14, 15-21. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Należy sobie uświadomić, że każda chwila jaka otrzymuje w życiu jest wątpliwie wielkim darem samego Boga. On obiecuje wielkie […]

Read More »

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa wprowadza nas w obrzędy Wielkiego Tygodnia, które odznaczają się nie tylko wielką godnością chrześcijańską, lecz także szczególną mocą i skutecznością dla ożywienia naszej osobistej wiary. Myśli i serce Kościoła są przy krzyżu Pana Naszego Jezusa Chrystusa, krzyżu naszej wiary i naszej nadziei, Krzyżu Odkupienia człowieka i świata. Bóg przemawia słowem krzyża, które jest […]

Read More »

V Niedziela Wielkiego Postu

«A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa [Jezusa] z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was Ducha» /Rz 8,11/ Apostoł w liście do Rzymian naucza, że proces zbawczy, który kończy się zmartwychwstaniem umarłych, dokonuje się w sferze niedającej się wyrazić duchowości, […]

Read More »