V Niedziela Wielkiego Postu

«A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa [Jezusa] z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was Ducha» /Rz 8,11/ Apostoł w liście do Rzymian naucza, że proces zbawczy, który kończy się zmartwychwstaniem umarłych, dokonuje się w sferze niedającej się wyrazić duchowości, […]

Read More »