XXXI Niedziela Zwykła, rok A

„Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie”(Mt 23,1) Duchowieństwo Starego i Nowego Testamentu Wszystkie czytania dzisiejszej liturgii Mszy św. dotyczą sług Bożych, ogólnie mówiąc duchowieństwa, zatem dotyczą w Starym Testamencie : uczonych w Piśmie, kapłanów, arcykapłanów, faryzeuszów, a w Nowym Testamencie :  kapłanów , biskupów, arcybiskupów i  papieży. Najpierw […]

Read More »

Świeto Przemienienia Pańskiego

„To jest Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie” (Mt 17,7)   To już po raz drugi padły te powyższe słowa. Pierwszy raz świat usłyszał je, gdy św. Jan Czciciel udzielał chrztu pokuty, stojąc w rzece Jordan, wołał wtedy: „Pośród was stanął ten którego wy nie znacie”, a potem palcem skazał na Mesjasza […]

Read More »

IV Niedziela Wielkanocy, rok A

Liturgia Słowa IV Niedzieli Wielkanocnej może wywołać dwa przeciwstawne odczucia. Z jednej strony rozważając pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich słyszymy św. Piotra, który mówi „nawróćcie się”. Niestety w dzisiejszych czasach czasownik ten niejednokrotnie odbierany jest pejoratywnie, gdyby etymologicznie rozważyć to słowo, w dodatku w języku greckim to wyszłoby, iż nawrócenie to dosłownie zawrócenie z błędnego […]

Read More »

XXVIII Niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i […]

Read More »

XV Niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, […]

Read More »

XXIV Niedziela Zwykła, rok A

Przebaczenie obliczem miłosierdzia W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o przebaczeniu. Jezus zapytany o to, ile razy należy przebaczyć swemu bratu, daje całkowicie niespodziewaną odpowiedź…. 77 razy. Temat przebaczenia jest często trudny dla nas, bo dotyczy krzywd i zranień, których doświadczyliśmy w naszym życiu często niesłusznie i niesprawiedliwie. Czy więc przebaczenie jest czymś uzasadnionym, skoro ktoś nas […]

Read More »

XI Niedziela Zwykła, rok A

Głoszenie bez słów Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam bardzo ważne wydarzenie, które niewątpliwie miało znaczenie dla historii Kościoła, także i tego że dziś znamy Chrystusa. Jezus przywołuje do siebie uczniów i udziela im władzę wyrzucania złych duchów i uzdrawiania, po czym posyła ich by szli i nauczali zagubione owce Izraela. Nieodparcie nasuwa się pytanie, czemu Jezus […]

Read More »

III Niedziela Wielkiego Postu, rok A

Jakiej studni szukam? Dziś jest upalny dzień, upalne południe naszego życia – jak każdego dnia utrudzeni szukamy chwili wytchnienia- źródła, z którego zaczerpniemy by zaspokoić swe pragnienie, zyskać siły, nie chcemy przecież wycieńczyć naszego organizmu. Tak też w dzisiejszej Ewangelii w samo upalne południe do źródła zmierza kobieta – mieszkanka Samarii, zapewne podchodzi do źródła […]

Read More »

VI Niedziela Wielkanocna, rok A

Dzisiejsze pierwsze czytanie z dziejów Apostolskich przedstawia nam opis o powołaniu pierwszych Diakonów, ale tak naprawdę pozwala nam na zastanowienie się nad naszym powołaniem oraz nad pełnią naszego życia. Czytając ten fragment możemy zauważyć podobieństwo do naszych zadań jakie powinniśmy spełniać w Kościele Świętym. Jako wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa zjednoczona w jednym Kościele powszechnym […]

Read More »

XXV Niedziela Zwykła, rok A

„A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze[…]Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”. Dla Boga wszyscy jesteśmy […]

Read More »