XXXI Niedziela Zwykła, rok A

„Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie”(Mt 23,1) Duchowieństwo Starego i Nowego Testamentu Wszystkie czytania dzisiejszej liturgii Mszy św. dotyczą sług Bożych, ogólnie mówiąc duchowieństwa, zatem dotyczą w Starym Testamencie : uczonych w Piśmie, kapłanów, arcykapłanów, faryzeuszów, a w Nowym Testamencie :  kapłanów , biskupów, arcybiskupów i  papieży. Najpierw […]

Read More »

Świeto Przemienienia Pańskiego

„To jest Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie” (Mt 17,7)   To już po raz drugi padły te powyższe słowa. Pierwszy raz świat usłyszał je, gdy św. Jan Czciciel udzielał chrztu pokuty, stojąc w rzece Jordan, wołał wtedy: „Pośród was stanął ten którego wy nie znacie”, a potem palcem skazał na Mesjasza […]

Read More »

IV Niedziela Wielkanocy, rok A

Liturgia Słowa IV Niedzieli Wielkanocnej może wywołać dwa przeciwstawne odczucia. Z jednej strony rozważając pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich słyszymy św. Piotra, który mówi „nawróćcie się”. Niestety w dzisiejszych czasach czasownik ten niejednokrotnie odbierany jest pejoratywnie, gdyby etymologicznie rozważyć to słowo, w dodatku w języku greckim to wyszłoby, iż nawrócenie to dosłownie zawrócenie z błędnego […]

Read More »

XXVIII Niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i […]

Read More »

XV Niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, […]

Read More »