XXXII Niedziela Zwykła, rok A

Dzisiejsza Ewangelia przybliża nam przypowieść o dziesięciu pannach. Czytając ten fragment można dostrzec ważne pragnienie Chrystusa, które ma obudzić nas z ospałości i letargu, bo nikt nie jest w stanie zaprzeczyć, ze takich uczniów w dzisiejszym świecie jest wielu. Pierwsze fragmenty opisują scenę kiedy to wszystkie panny bardzo chcą spotkać się z oblubieńcem. Mamy tu […]

Read More »

XIX Niedziela Zwykła, rok A

Bardzo często, przy wielu sytuacjach, nie tylko kiedy jest nam źle, ale także wtedy, gdy jest Dorze, Bóg przemawia do człowieka, ale do każdego w różny sposób. Inaczej objawił się Eliaszowi, inaczej całemu Izraelowi, a jeszcze inaczej przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. To ostatnie objawienie się Boga w swoim Synu, było najpełniejszym objawieniem. Widzimy, że […]

Read More »

V Niedziela Wielkanocna, Rok A

Dzisiejsze pierwsze czytanie z dziejów Apostolskich przedstawia nam opis o powołaniu pierwszych Diakonów, ale tak naprawdę pozwala nam na zastanowienie się nad naszym powołaniem oraz nad pełnią naszego życia. Czytając ten fragment możemy zauważyć podobieństwo do naszych zadań jakie powinniśmy spełniać w Kościele Świętym. Jako wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa zjednoczona w jednym Kościele powszechnym […]

Read More »

XXIX Niedziela Zwykła, rok A

         Dzisiaj stajemy na gorącym, palestyńskim rynku jako naoczni świadkowie sytuacji łudząco przypominającej rozprawę sądową. Z jednej strony stoi Jezus, nauczyciel poddawany próbie. Uczniowie faryzeuszy i wysłannicy Heroda stanowią ludzi dokonujących próby uchwycenia Jezusa na słowie (dosłownie tłumacząc: chwycić w sidła). Do tej pory biernie przysłuchiwali się Jego nauce. Teraz chcą już działać. Wchodzą w […]

Read More »

XVI Niedziela Zwykła, rok A

Dzisiaj, w XVI Niedzielę Zwykłą, Chrystus chce posłużyć się kolejnymi obrazami z codziennego życia współczesnych mu ludzi, aby skutecznie zachęcić ich do zatrzymania się nad sprawami Bożymi, te zaś ukryte są od założenia świata. Poprzez swoje przypowieści oddziałuje On na wyobraźnie słuchaczy, pobudza nasze zmysły przez trzy egzystencjalne przypowieści: o chwaście, ziarnku gorczycy i o […]

Read More »

XXIII Niedziela Zwykła, rok A

Dzisiejsza liturgia słowa zwraca nasze oczy na istotny aspekt powołania chrześcijańskiego, jakim jest miłość braterska, oraz troska o drugiego człowieka. Dzisiejsze lekcje pokazują także rozwój tej myśli. Ezechiela Bóg ustanowił stróżem narodu wybranego. Pokazuje to olbrzymią odpowiedzialność, jaka spoczęła na proroku. Jeśliby nie upomniał grzeszącego, widząc jego błędy, wina spadła by na niego. To zadanie […]

Read More »

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Ewangelia dzisiejszej uroczystości koncentruje naszą uwagę na posłannictwie Chrystusa i dziele okupienia, którego dokonał. Dlaczego w uroczystość Trójcy Świętej, Kościół podaje nad do rozważenia właśnie taką perykopę? Odpowiedź na to pytanie wydaje się być następujące; nie da się zrozumieć dobrze misji Jezusa, bez zrozumienia tajemnicy Trójcy świętej. Mówiąc o zrozumieniu Tójjedynego Boga, należy zaznaczyć na […]

Read More »

XXII Niedziela Zwykła

W tym fragmencie Ewangelii Mateusza widzimy zdarzenie dwóch rzeczywistości, dwóch sposobów myślenia – ludzkiego i Bożego. Jezus zapowiada to wszystko, co miało się wydarzyć w Jerozolimie – męki i śmierć, którą miał przyjąć z rąk arcykapłanów i starszych ludu. Jako reakcja na te słowa,  Piotr, który chwilę wcześniej został mianowany przez Chrystusa Skałą, na której […]

Read More »

Uroczystość Zesłania Ducha Św.

Fragment z Ewangelii św. Jana przenosi nas do miejsca, gdzie po dramatycznych wydarzeniach ostatnich dni życia ich Nauczyciela, przebywają Apostołowie, a które tradycja utożsamia z Wieczernikiem. Widzimy Apostołów pełnych lęków, obaw przed tym, co będzie teraz? Z całą pewnością myśleli wtedy, że teraz, po tym jak zabito Jezusa, faryzeusze i uczeni w Piśmie będą ścigać […]

Read More »