Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, 2018r.

Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Aby dobrze przeżyć to wydarzenie, Kościół daje nam w Liturgii Słowa Ewangelię zawierającą opis Ostatniej Wieczerzy. Spoglądamy na nią oczami św. Marka.             Pierwsza myśl, która wynika z tego fragmentu, to fakt, że Jezus jest gospodarzem. Mistrz daje konkretne polecenia uczniom, a oni je posłusznie wykonują, […]

Read More »

Uroczystość Przenajświętszej Trójcy

Dzisiejsza Ewangelia to tak zwany nakaz misyjny dany Apostołom przez Jezusa. Są to ostatnie słowa, jakie zostawia im przed swoim Wniebowstąpieniem. Za ziemskiego życia dawał dowody tego, że jest On Panem natury i sił występujących w przyrodzie. Teraz zaś po swoim Zmartwychwstaniu pokazuje, że jest także Panem życia i śmierci. Właśnie w tym kontekście są […]

Read More »

Zesłanie Ducha Świętego, rok B

Dzisiejszy fragment Ewangelii wg św. Jana wprowadza nas bezpośrednio w istotę święta, które dzisiaj obchodzimy – Zesłania Ducha Świętego, które w polskiej tradycji jest potocznie nazywane Zielone Świątki. Warto zastanowić się nad opisem ukazanego wydarzenia zwłaszcza w kontekście poprzedzających go czytań. Jezus Chrystus zapowiada swoim uczniom, że ześle na nich Parakleta (Pocieszyciela). Kim jest Paraklet? […]

Read More »

Wniebowstąpienie Pańskie, 2018

Kościół jest mi niepotrzebny. Ja wierze, ale nie praktykuje. Nie będę karmił tych czarnuchów, niech się wezmą za pracę, a nie żerują na innych. Ja tam wole się sam pomodlić, nie potrzebuję do tego księdza. Niech biskupi nie mówią mi jak mam żyć, ale lepiej niech się zajmą biednymi. Te i wiele innych podobnych określeń […]

Read More »

VI Niedziela Wielkanocna, rok B

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak Ja was umiłowałem. Trwajcie w Mojej miłości. Będziecie zaś trwać w Mojej miłości, jeśli zachowacie Moje przykazania, podobnie jak Ja spełniłem przykazania Mojego Ojca[…]To nie wyście Mnie wybrali, lecz Ja was wybrałem”. Miłość Ojca do Syna jest źródłem, a zarazem szczytem miłości eschatologicznej. Jezus ukazuje nam w Swojej osobie niewidzialny […]

Read More »