VI Niedziela Wielkanocna, rok B

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak Ja was umiłowałem. Trwajcie w Mojej miłości. Będziecie zaś trwać w Mojej miłości, jeśli zachowacie Moje przykazania, podobnie jak Ja spełniłem przykazania Mojego Ojca[…]To nie wyście Mnie wybrali, lecz Ja was wybrałem”. Miłość Ojca do Syna jest źródłem, a zarazem szczytem miłości eschatologicznej. Jezus ukazuje nam w Swojej osobie niewidzialny […]

Read More »