XIII Niedziela zwykła, rok B

Mk 5,21-43 W perykopie możemy zauważyć, że Jezus przepływając na drugą stronę jeziora, w połączeniu z wcześniejszą perykopą, gdzie wydarzenia działy się w Dekapolis, na wschodnim brzegu jeziora, gdy przybywa na zachodni brzeg jeziora Jezusa otaczają tłumy, w tym czasie przychodzi do niego przewodniczący synagogi, którego stanowisko było w ówczesnych czasach urząd zaszczytnym. Do jego […]

Read More »

XI Niedziela zwykła, rok B

Głównym tematem pierwszego czytania dzisiejszej Liturgii Słowa jest Moc Boga, Jego władza i Jego miłosierdzie. Bóg wywyższa każdego kto jest pokorny, a każdego pewnego siebie może poniżyć: „wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, […]

Read More »

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (12. Niedziela Zwykła, rok B)

Na wstępie musimy sobie zdać sprawę, że dzisiejsza Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, która w tym roku przypada na 12. Niedziele Zwykłą, przejawia w sobie pewną nieszablonowość. Mianowicie świętujemy dzisiaj nie dzień jego narodzin dla nieba, jak to zazwyczaj bywa u świętych, których wspominamy w dniu ich śmierci, lecz faktyczny dzień jego przyjścia na świat […]

Read More »

X Niedziela zwykła, rok B

W pierwszym czytaniu możemy łatwo rozpoznać początki naszego życia. Nasze dzieciństwo i młodość. Ktoś ten okres mógł skończyć bardzo wcześnie, a niektórzy zaś z wielkim opóźnieniem, ale wszyscyśmy mieli go mieli. I koniec jest ten sam, a mianowicie : „przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. Nie trzeba rozumieć tej nagości literalnie, i nie […]

Read More »

IX Niedziela zwykła, rok B

Praca od zarania dziejów jest główną czynnością wykonywaną przez człowieka każdy z nas jest obdarowany niepowtarzalnymi darami które przez dobre ich wykorzystanie przyczyniają się do przekształcania świata, podtrzymywania życia swojego i innych, tym samym niejako uczestnicząc w Stwórczym i podtrzymującym dziele Boga. Nasz Bóg jest Bogiem pracy, o czym dowiadujemy się z kart Księgi Rodzaju. […]

Read More »