XVII Niedziela zwykła, rok B

Jezus rozmnaża chleb Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, […]

Read More »

XVI Niedziela zwykła, rok B

Przewodnią myślą dzisiejszej Liturgii Słowa jest motyw Dobrego Pasterza oraz owiec. Dobrze znany jest nam z pewnością, przedstawiany często w sztuce, obraz Jezusa, który trzyma na swych ramionach małą owieczkę. Chrystus wielokrotnie podczas swego nauczania odwoływał się do takiego wyobrażenia troski Boga o człowieka. Symbol pasterza i owiec nie jest obcy także dla Izraela. Lud […]

Read More »

XV Niedziela zwykła, rok B

Prawdziwa sprawiedliwość i prawość wypływa z Bożej mądrości. Sprzeciwia się temu to, co bezbożne i dalekie od Boga. Ona nie boi się obelg i katuszy , obce są jej zazdrość, żądze sporów, bezład i wszelki występek ( Jk 3,16). Podobnie znakiem sprzeciwu wobec zła i występku, ma być każdy chrześcijanin – człowiek ustępliwy, posłuszny, pełen […]

Read More »

XIV Niedziela zwykła, rok B

Jezus w ewangelii Łukaszowej, słowami „Kto jest wierny w małej rzeczy, jest wierny i w wielkiej; a kto w małej rzeczy jest nieuczciwy, jest nieuczciwy i w wielkiej” dokonuje sądu nad tymi, którzy czerpią korzyści nie tylko materialne, ale i moralne kosztem innych ludzi. Dla nas jest to nauka tym bardziej istotna, że warunkuje nasze […]

Read More »