XIX Niedziela zwykła, rok B

  „Idźcie i głoście” – słowa Chrystusa od dwóch tysięcy lat nie tracą swej mocy posłanniczej w sercach prawdziwych chrześcijan. Ich doniosłość szczególnie słyszalna jest w krajach, gdzie wartość przynależności do znaku ryby ma wymiar niebosiężny, wpisany ściśle w życie tych, na ustach których słowo Chrystus oznacza – prześladowanie. Szczególnie warto tu przypomnieć treść ostatniej […]

Read More »