XX Niedziela zwykła, rok B

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wprowadza nas w tajemnicę Eucharystii. Mówi o swoim Ciele – używa zwrotu „spożywa moje Ciało”, oraz o swojej Krwi – dosłownie „pije moją Krew”. Syn Boga został dla nas posłany na ziemię, cierpiał za nas na krzyżu, pozostawił dla nas Kościół oraz samego Siebie. Jako wierni tego Kościoła wiemy o […]

Read More »