Uroczystość NMP Częstochowskiej, 2018r

W liturgii dnia dzisiejszego Kościół w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Liturgia Słowa daje nam zaś do rozważenia fragment z 2 rozdziału Ewangelii wg św. Jana, mówiący o wydarzeniach w Kanie Galilejskiej podczas wesela. Dlatego też łącząc te dwa zdarzenia pochylimy się nad postacią Maryi. Rola Maryi w opisie wydarzenia w Kanie Galilejskiej […]

Read More »