XXV Niedziela zwykła, rok B

Chrystus w dzisiejszej Ewangelii mówi do Apostołów o czekającej Go męce. Uczniowie jednak dochodzą się między sobą, który z nich jest pierwszy widzimy to swego rodzaju przejaw pychy u Apostołów, która czyni z nich istotę bardzo słabą, szukającą wygody. Chrystus naucza, że człowiek jest wielki wtedy kiedy służy drugiemu, i oddaje siebie Bogu przez trwanie … Czytaj dalej XXV Niedziela zwykła, rok B