XXVIII Niedziela zwykła, rok B

Młody człowiek chce przyjść do nieba. Pyta Pana Jezusa o warunki, wymagania, jakie trzeba spełnić, aby osiągnąć życie wieczne. Pan Jezus już zakłada, że ten młody człowiek zna Przykazania. Słyszy odpowiedź Mistrza: „Znasz przykazania”, nawet sam je wylicza: te, które dotyczą bliźniego. One są sprawdzianem miłości Boga. Święty Jan w swym liście napisze: „ kto […]

Read More »

XXVII Niedziela zwykła, rok B

Rdz 2,18-24 W czytaniu tym na samym początku autor ukazuje, że mimo obdarzenia człowieka różnymi nadnaturalnymi darami przez Boga, człowiek odczuwa potrzebę kontaktu z istotami sobie podobnymi i korzystania z ich pomocy nie tylko duchowym, ale również fizycznym, materialnym i płciowym dla utrwalenia gatunku. Pan Bóg pragnie zadośćuczynić tej potrzebie stwarzając człowiekowi, taką istotę, która […]

Read More »