XXXII Niedziela zwykła, rok B

Jezus w ewangelii Łukaszowej, słowami „Kto jest wierny w małej rzeczy, jest wierny i w wielkiej; a kto w małej rzeczy jest nieuczciwy, jest nieuczciwy i w wielkiej” dokonuje sądu nad tymi, którzy czerpią korzyści nie tylko materialne, ale i moralne kosztem innych ludzi. Dla nas jest to nauka tym bardziej istotna, że warunkuje nasze […]

Read More »

XXXI Niedziela zwykła, rok B

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje nam ciągłą aktualność Bożych przykazań. Bowiem przed wiekami naród wybrany otrzymał od Stwórcy dekalog, zapis prawa wedle którego należało postępować, także i dziś my chcemy kierować się owymi wskazaniami w naszym życiu. Jakie więc jest moje podejście do przykazań Boga? Jak wiemy czasy starego przymierza charakteryzowały się specyficzną relacją między […]

Read More »