IV Międzynarodowego Kongres Komisarzy Ziemi Św. zaczyna się już 26.11.2018 r.

Już niebawem, bo 26.11. rozpocznie się IV Międzynarodowy Kongres Komisarzy Ziemi Świętej. Miejscem jego organizacji jest Jerozolima, klasztor franciszkanów Najświętszego Zbawiciela przy Bramie Nowej (powyżej zdjęcie ubiegłoroczne). Wśród osób oczekujących rozpoczęcia tego wydarzenia jest m.in. Prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich kard. Leonardo Sandri, Sekretarz Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji Mons. José Octávio Ruiz Arenas, […]

Read More »

XXXIII Niedziela zwykła, rok B

Ile masz jeszcze spraw dzisiaj do załatwienia? Co musisz zrobić w najbliższych godzinach, dniach tygodniach? Dzisiejszy świat wymusza na nas życie w ciągłym biegu. Wychodząc na ulice widzimy ciągły pośpiech. Ludzie nas mijają ze smutnymi minami, wzrokiem utkwionym w ekranach telefonów. Nie raz nie mamy na nic czasu tylko praca, nauka, różnego rodzaju obowiązki. Z […]

Read More »

XXXII Niedziela zwykła, rok B

Jezus w ewangelii Łukaszowej, słowami „Kto jest wierny w małej rzeczy, jest wierny i w wielkiej; a kto w małej rzeczy jest nieuczciwy, jest nieuczciwy i w wielkiej” dokonuje sądu nad tymi, którzy czerpią korzyści nie tylko materialne, ale i moralne kosztem innych ludzi. Dla nas jest to nauka tym bardziej istotna, że warunkuje nasze […]

Read More »

XXXI Niedziela zwykła, rok B

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje nam ciągłą aktualność Bożych przykazań. Bowiem przed wiekami naród wybrany otrzymał od Stwórcy dekalog, zapis prawa wedle którego należało postępować, także i dziś my chcemy kierować się owymi wskazaniami w naszym życiu. Jakie więc jest moje podejście do przykazań Boga? Jak wiemy czasy starego przymierza charakteryzowały się specyficzną relacją między […]

Read More »