II Niedziela Adwentu, rok C

Jan Chrzciciel, o którym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii kojarzy nam się najczęściej z chrztem i rzeką Jordan. Ewangelista Łukasz porusza kwestię właśnie obu  tych rzeczywistości: „obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia”. Nie głosi on zatem jeszcze królestwa Bożego, ale wzywa do nawrócenia rozumianego jako odwrócenie się od tego wszystkiego, co nie […]

Read More »

I Niedziela Adwentu, rok C

Czytając dzisiejszą perykopę ewangelii, możemy sobie, w sposób naturalny, zadać pytanie: dlaczego Kościół, inicjując „radosny czas oczekiwania na przyjście Pana”- bo taką utartą definicję ma Adwent- rozpoczyna od tak drastycznego proroctwa jakie podaje nam Jezus? Adwent ma przecież być przygotowaniem do Bożego Narodzenia- czasu pełnego miłości, pokoju, rodzinnej atmosfery, etc. a Kościół każe nam żyć […]

Read More »