I Niedziela Adwentu, rok C

Czytając dzisiejszą perykopę ewangelii, możemy sobie, w sposób naturalny, zadać pytanie: dlaczego Kościół, inicjując „radosny czas oczekiwania na przyjście Pana”- bo taką utartą definicję ma Adwent- rozpoczyna od tak drastycznego proroctwa jakie podaje nam Jezus? Adwent ma przecież być przygotowaniem do Bożego Narodzenia- czasu pełnego miłości, pokoju, rodzinnej atmosfery, etc. a Kościół każe nam żyć … Czytaj dalej I Niedziela Adwentu, rok C