III Niedziela Adwentu, rok C

W dzisiejszej Ewangelii, patron okresu Adwentu – Jan Chrzciciel, ukazuje nam dwie ważne cnoty – sprawiedliwość i miłość. Jan odpowiadając na pytanie tłumów co mają czynić, aby wydawać godne owoce nawrócenia(Łk 3,8)naucza, iż trzeba dzielić się z potrzebującymi tym, czego nie mają. Dla celników zaś daje wskazania, aby pobierali od ludzi podatek w takiej wysokości … Czytaj dalejIII Niedziela Adwentu, rok C