Uroczystość Narodzenia Pańskiego, 2018r.

Bez wątpienia cały prolog Ewangelii według Św. Jana zmierza do ukazania największej tajemnicy w dziejach ludzkości, tajemnicy Chrystusa skrytej pod słowem Wcielenie. „Jezus Chrystus przyszedł w ciele”, tak brzmi można by rzec pierwsze zasadnicze wyznanie wiary. Ciało podlegające wszelkim utrapieniom, kruchości, słabości, śmierci, stało się mieszkaniem dla Słowa, Słowa które od początku było u Boga … Czytaj dalejUroczystość Narodzenia Pańskiego, 2018r.