Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, 2019r.

Św. Paweł w liście do Galatów w rozdziale 4 począwszy od wersetu 4 wspominając o wypełnieniu się czasu, które jest nawiązaniem do wersetu 2: Aż do czasu określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom., który wspomina o wypełnieniu się czasów opiekunów. Jak ojciec ustanawia ten dzień, tak samo Bóg ustanawia czas, w którym Syn … Czytaj dalejUroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, 2019r.