Uroczystość Objawienia Pańskiego

            Dlaczego dzisiejsza Uroczystość Objawienia Pańskiego potocznie zwana jest także  Uroczystością Trzech Króli? Skąd też wiemy, że ci ewangeliczni mędrcy byli królami i było ich tyrzech o imionach: Kacper, Melchior i Baltazar? Co to była za gwiazda, o której trzykrotnie wspomina dzisiejsza perykopa? Dlaczego też ofiarowali takie, a nie inne dary nowo narodzonemu królowi żydowskiemu? […]

Read More »