IV Niedziela zwykła, rok C

W synagodze, w Nazarecie Jezus woła: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». O jakie słowa chodzi? Łatwo dostrzec, że musi to być pewna logiczna kontynuacja wcześniejszego wątku. Dzisiejsza perykopa jest dokończeniem przytoczonego tydzień temu opowiadania. Jezus czyta fragment proroctwa Jeremiasza: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie » i […]

Read More »