V Niedziela Wielkiego Postu, rok C

Apostoł Paweł w liście do Filipian stwierdza nie tylko trwałość swojej przemiany, ale ukazuje nam Chrystusa, jako najwyższą wartość życiową, stosując metaforę kupiecką najwyższą wartość poznania Chrystusa. Nagromadzenie partykuł na początku zdania podkreśla doniosłość treści i świadczą o sile ekspresji danej wypowiedzi św. Pawła: avlla. menou/nge, co nie jest mocno uwydatnione w polskim przekładzie. Zastosowanie … Czytaj dalej V Niedziela Wielkiego Postu, rok C