Uroczystość NMP Królowej Polski, rok 2019

Niewiasta obleczona w słońce, pod jej stopami wieniec z gwiazd dwunastu, Matka Boga, Arka jego Przymierza i Królowa Niebios jest Królową także w doczesności, tam gdzie serca ludzi chcą tego. Jest matką Tego, który pasie wszystkie narody żelazną rózgą i jednocześnie z Mocy Ojca uwalnia spod władzy ciemności i przenosi do swego Królestwa. W Nim […]

Read More »