I Niedziela Wielkiego Postu, rok B

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy kolejny Wielki Post w naszym życiu. Kościół Święty daje nam do rozważenia krótką perykopę z Ewangelii wg św. Marka(1, 12-15).Rozważanie to rozpoczniemy od końcowego zdania. Chrystus wzywa nas powtórnie, jak czyni to wielokrotnie w czasie swej działalności misyjnej, abyśmy się nawracali i wierzyli Ewangelii; Ewangelii, to znaczy Chrystusowi, bo to On jest […]

Read More »

Sroda popielcowa, 2018

W dzisiejszej Ewangelii mamy do rozważenia bardzo piękny fragment, który przecież tak wiele mówi o każdym z nas. Chociaż Pan Jezus żył dwa tysiące lat temu jego słowa nic nie straciły z aktualności. Na początek należy rozważyć sam kontekst wypowiedzi Jezusa. Syn Boży głosił Ewangelię w ówczesnym Izraelu, zwiastował dobrą nowinę. Ludzie mogli posłuchać co […]

Read More »

VI Niedziela zwykła, rok B

Liturgia Słowa na dzisiejszą niedzielę przedkłada nam problem osoby dotkniętej chorobą trądu. W pierwszym czytaniu widzimy przepisy Prawa Mojżeszowego, które mówią o osobie dotkniętej tą straszną chorobą. W ewangelii Jezus z kolei pochyla się nad Cierpiącym człowiekiem i przywraca mu zdrowie. Człowiek, dotknięty chorobą trądu, był wyrzutkiem społecznym. W przepisach praw, chory miał się stawić […]

Read More »

Uroczystość Objawienia Pańskiego, 2018

Wszyscy mędrcy tego świata oraz prości ludzie, dobrego serca, jeśli tego pragną, mogą szukać zapowiedzianego jeszcze w Raju Mesjasza jako Dzieciątko. Wspomniani w dzisiejszej liturgii Mędrcy ze wschodu czytali wszystko, co się dało o owych czasach. Każdy naród miał jakieś swoje mądre i święte księgi. Poszczególne narody dzieliły się swoimi mądrościami. Herodot, historyk grecki ur. […]

Read More »

V Niedziela Zwykła, rok B

„Uzdrowił wielu, których nękały rozmaite choroby i wyrzucił wiele demonów, lecz nie pozwalał demonom mówić Go znały.” Chrystus w tej Ewangelii przedstawił nam siebie, jako wszechmocnego lekarza, który leczy nie tylko z wszelkiego rodzaju chorób fizycznych, duchowych, ale przede wszystkim   jako tego, który leczy ludzkie serca swoim miłosiernym sercem. Pokazuje nam w ten sposób: co […]

Read More »

Niedziela Chrztu Pańskiego, 2018

Iz 42, 1-4; 6-7 Ps 29 Dz 10, 34-38 Mt 3, 13-17 Prorok Izajasz zapowiadając przyjście Chrystusa, określa Go mianem Sługi. I jest tak rzeczywiście, bo jako Bóg, Jezus uniża samego siebie i służy całej ludzkości. Nie czyni tego jednak zwyczajnie, ale z MOCĄ. Jest wybranym Przymierzem i Światłością narodów, tym, który niesie Prawo( por […]

Read More »

IV Niedziela Zwykła

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli przenosi nas do Kafarnaum gdzie jak pisze św. Marek Chrystus w szabat naucza. Jednakże owo nauczanie jest szczególne, forma przekazu budzi zdziwienie, Jezus naucza jak ten który ma moc, a nie jak nauczyciele Pisma. Trzeba więc zadać pytanie, jak nauczali uczeni w Piśmie, a jak nauczał Chrystus. Otóż z kart Pisma […]

Read More »