Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, 2020

Prawo Żydowskie, a więc Prawo, do którego przestrzegania byli zobowiązani Józef i Maryja, traktowało iż kobieta po urodzeniu dziecka wchodziła w stan rytualnej i kultycznej nieczystości, trwający w przypadku urodzenia syna 40 dni, zaś w przypadku urodzenia dziewczynki 80 dni (Kpł 12,4-5). Aby zostać oczyszczonym, należało przynieść przed wejście do Namiotu Spotkania, a w czasach … Czytaj dalej Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, 2020

Uroczystość Objawienia Pańskiego, 2020

Na samym początku naszych rozważań warto pewną rzecz sobie uściślić. Otóż powszechnie uroczystość Objawienia Pańskiego kojarzymy z tzw. świętem Trzech Króli. I tu dotykamy sedna sprawy. 6. stycznia świętujemy Objawienie Pańskie. Trzej królowie (a dokładniej, gdy sięgniemy tekstu greckiego – magowie) są pewnym narzędziem i obrazem tego co Bóg chce nam przekazać. Potwierdzeniem powyższej tezy … Czytaj dalej Uroczystość Objawienia Pańskiego, 2020

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 2020

Dzisiejszą uroczystością zamykamy kolejny rok liturgiczny w naszym życiu. Może ostatni. Mamy za co Bogu dziękować. Mamy za co przepraszać. I na pewno mamy o co prosić. Chciejmy wykorzystać dzisiejszą uroczystość i zatrzymajmy się nad tajemnicą Bożego Królestwa. Z pomocą przychodzi nam modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi … Czytaj dalej Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 2020

III Niedziela zwykła, rok A

Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii rozpoczyna swoją działalność mesjańską. Taki był cel Jego przyjścia na świat w ludzkim ciele. Głosić ludziom królestwo niebieskie i oddać swoje życie, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu. W Jego zamyśle było także, aby dobrać sobie ludzi, których pouczy i którzy będą później przekazywać Dobrą Nowinę wszystkim narodom. To Jezus … Czytaj dalej III Niedziela zwykła, rok A

II Niedziela zwykła, rok A

W przytoczonym dzisiaj fragmencie Ewangelii wg św. Jana czytamy o rozpoczęciu działalności publicznej przez Jezusa. Jego chrzest został przedstawiony w Ewangelii jako początek głoszenia Królestwa Bożego. Po tym wydarzeniu Jezus z Nazaretu powoływał uczniów, zaczął objawiać ludziom Boga, uzdrawiał, czynił cuda.     Ale nastąpiło to dopiero potem. W przeczytanym fragmencie  ukazany jest jedynie sam moment chrztu … Czytaj dalej II Niedziela zwykła, rok A

Święto Chrztu Pańskiego, rok A

Z wielkim prawdopodobieństwem można przypuszczać, że wiele homilii słyszało się na temat dzisiejszej Ewangelii i święta i oscylowały one wokół rozpoczęcia misyjnej działalności Jezusa Chrystusa bądź znaczenia Chrztu świętego w życiu człowieka. Dziś jednak pragnę pochylić się nad innym przesłaniem tej Ewangelii.      Ewangelista Mateusz, przekazuje nam reakcję Jana Chrzciciela na prośbę Jezusa o przyjęcie … Czytaj dalej Święto Chrztu Pańskiego, rok A

Święto Świętej Rodziny, rok 2019

Trwając w radosnej oktawie Narodzenia Pańskiego obchodzimy dzisiaj w Kościele Powszechnym Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, Rodziny, która stała się dla nas wszystkich wzorem więzi rodzinnych. Co stoi u podstawy ich świętości ?  To, że każda z tych osób ukochała Boga i Jego wolę. Jezus Chrystus, Syn Boży, z miłości do Boga i … Czytaj dalej Święto Świętej Rodziny, rok 2019

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO, rok 2019

Niezwykle bogata Liturgia Słowa, przygotowana przez Kościół na Uroczystość Narodzenia Pańskiego, kieruje nas ku początkowi Ewangelii według świętego Jana.Prolog Janowy zawiera głębię teologiczną skondensowaną w osiemnastu wersetach tekstu. Chciejmy w sposób szczególny pochylić się na wersecie, który opisuje rzeczywistość przeżywaną właśnie dzisiaj: A Słowo stało się ciałemi zamieszkało wśród nas. W języku greckim brzmi on … Czytaj dalej UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO, rok 2019

III Niedziela Adwentu, rok A

Jan Chrzciciel, który jeszcze kilka rozdziałów wcześniej na Pustyni Judzkiej, z całą odpowiedzialnością i przekonaniem zapowiada rychłe nadejście Pana jako Mesjasza, teraz wysyła swoich uczniów do Jezusa z pytaniem: ?Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?? Czyżby sam zwątpił w autentyczność Jezusa? Ojcowie Kościoła tłumacząc tę perykopę, skłaniają się raczej … Czytaj dalej III Niedziela Adwentu, rok A