VI Niedziela Wielkanocna, rok A

Dzisiejsze pierwsze czytanie z dziejów Apostolskich przedstawia nam opis o powołaniu pierwszych Diakonów, ale tak naprawdę pozwala nam na zastanowienie się nad naszym powołaniem oraz nad pełnią naszego życia. Czytając ten fragment możemy zauważyć podobieństwo do naszych zadań jakie powinniśmy spełniać w Kościele Świętym. Jako wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa zjednoczona w jednym Kościele powszechnym … Czytaj dalej

XXV Niedziela Zwykła, rok A

?A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: ?Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych?. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze[?]Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi?. Dla Boga wszyscy jesteśmy … Czytaj dalej

XII Niedziela Zwykła, rok A

?Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa?[…] Do każdego, więc kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się … Czytaj dalej

IV Niedziela Wielkiego Postu rok A

?Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: ?Idź, obmyj się w sadzawce Siloam? ? co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc?. Wpatrując się w treść pierwszych słów ewangelii nasuwa się pytanie, czy … Czytaj dalej

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

Przeżywając już drugą Niedzielę Wielkanocną, którą w 2000 roku Kościół ustanowił Niedzielą Miłosierdzia, zechciejmy pochylić się nad tajemnicą zmartwychwstania Jezusa.  Ewangelista Jan przytacza nam tradycyjną relację o ukazywaniu się Jezusa uczniom w Jerozolimie, jako wypełnienie się misji zbawczej w godzinie Jego uwielbienia i złamaniu piętna śmierci, bowiem odtąd żaden człowiek nie umiera już sam. Ten, … Czytaj dalej

III niedziela Wielkanocy

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam dwóch uczniów wędrujących do wioski Emaus. Nie znamy motywu ich podróży. Możliwe, że uciekali z Jerozolimy ze strachu, ich nauczyciel nie żyje. Bali się, że spotka ich taki sam los. Może postanowili wrócić do trybu życia jaki prowadzili nim spotkali Mesjasza. Nie wiemy tego, ważne jest jednak dla nas to, co … Czytaj dalej

V Niedziela Wielkiego Postu

?A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa [Jezusa] z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was Ducha? /Rz 8,11/ Apostoł w liście do Rzymian naucza, że proces zbawczy, który kończy się zmartwychwstaniem umarłych, dokonuje się w sferze niedającej się wyrazić duchowości, … Czytaj dalej

II Niedziela Wielkiego Postu

W ubiegłą niedziele, zgłębialiśmy tajemnicę kuszenia Chrystusa na Pustyni. Mogliśmy zobaczyć ludzkie oblicze Jezusa, o którym pisał prorok Izajasz: ?Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści?. Jezus doświadczając pokus, których doświadczamy każdego dnia, pokazał jak mamy się im przeciwstawiać. Dziś liturgia podaje nam wydarzenie związane z Przemienieniem Pańskim. Rozważając tą perykopę chciejmy … Czytaj dalej

VI Niedziela Zwykła rok A

Z dzisiejszej Ewangelii wynika jakoby Chrystus ogłosił nowe prawo, ale On nie ustanawia nowych przepisów prawnych, lecz pokazuje nowy sposób patrzenia na stare Prawo. Często nam się wydaje, że po tym jak Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, to wszystko co było wcześniej można rzucić w niepamięć. Tak często zapominamy o tym co Bóg mówił do … Czytaj dalej

V Niedziela Zwykła rok A

Liturgia Słowa V Niedzieli Zwykłej stawia wyraźny akcent na światło. Słowo to obecne jest prawie w każdym elemencie, w pierwszym czytaniu, w psalmie, w wersecie allelujatycznym i w samej Ewangelii. Światło jest symbolem tego, co Boskie, nadprzyrodzone. Św. Jan określa Boga jako światłość, w której nie ma żadnej ciemności. Dlatego też Bóg jest właściwą osobą, … Czytaj dalej