III Niedziela zwykła, rok A

Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii rozpoczyna swoją działalność mesjańską. Taki był cel Jego przyjścia na świat w ludzkim ciele. Głosić ludziom królestwo niebieskie i oddać swoje życie, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu. W Jego zamyśle było także, aby dobrać sobie ludzi, których pouczy i którzy będą później przekazywać Dobrą Nowinę wszystkim narodom. To Jezus … Czytaj dalej

II Niedziela zwykła, rok A

W przytoczonym dzisiaj fragmencie Ewangelii wg św. Jana czytamy o rozpoczęciu działalności publicznej przez Jezusa. Jego chrzest został przedstawiony w Ewangelii jako początek głoszenia Królestwa Bożego. Po tym wydarzeniu Jezus z Nazaretu powoływał uczniów, zaczął objawiać ludziom Boga, uzdrawiał, czynił cuda.     Ale nastąpiło to dopiero potem. W przeczytanym fragmencie  ukazany jest jedynie sam moment chrztu … Czytaj dalej

Święto Chrztu Pańskiego, rok A

Z wielkim prawdopodobieństwem można przypuszczać, że wiele homilii słyszało się na temat dzisiejszej Ewangelii i święta i oscylowały one wokół rozpoczęcia misyjnej działalności Jezusa Chrystusa bądź znaczenia Chrztu świętego w życiu człowieka. Dziś jednak pragnę pochylić się nad innym przesłaniem tej Ewangelii.      Ewangelista Mateusz, przekazuje nam reakcję Jana Chrzciciela na prośbę Jezusa o przyjęcie … Czytaj dalej

II Niedziela po Bożym Narodzeniu, rok A

Prolog Ewangelii Świętego Jana uważany jest przez Egzegetów i Teologów za streszczenie całej Dobrej Nowiny przyniesionej przez Jezusa Chrystusa. Omawia on przede wszystkim  relacje  jakie nawiązuje Bóg będący odwiecznym Słowem, do świata i ludzi. Celem przyjścia na Świat jest Zbawienie, nadanie swoistego nowego porządku, porządku Bożego w miejsce tego podyktowanego przez Mojżesza. Mojżesz był jedynym … Czytaj dalej

Święto Świętej Rodziny, rok 2019

Trwając w radosnej oktawie Narodzenia Pańskiego obchodzimy dzisiaj w Kościele Powszechnym Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, Rodziny, która stała się dla nas wszystkich wzorem więzi rodzinnych. Co stoi u podstawy ich świętości ?  To, że każda z tych osób ukochała Boga i Jego wolę. Jezus Chrystus, Syn Boży, z miłości do Boga i … Czytaj dalej

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO, rok 2019

Niezwykle bogata Liturgia Słowa, przygotowana przez Kościół na Uroczystość Narodzenia Pańskiego, kieruje nas ku początkowi Ewangelii według świętego Jana.Prolog Janowy zawiera głębię teologiczną skondensowaną w osiemnastu wersetach tekstu. Chciejmy w sposób szczególny pochylić się na wersecie, który opisuje rzeczywistość przeżywaną właśnie dzisiaj: A Słowo stało się ciałemi zamieszkało wśród nas. W języku greckim brzmi on … Czytaj dalej

IV Niedziela adwentu, rok A

?Niech Jego imię trwa na wieki, jak długo świeci słońce, niech wzrasta Jego imię!? (Ps 72,17). Te słowa wypowiada psalmista w Psalmie 72. I choć nie jest to psalm wyśpiewywany w trakcie dzisiejszej Liturgii Słowa to jednak zawiera kwintesencję wszystkich trzech czytań. Mianowicie, mówi o imieniu Króla, które ma trwać na wieki. I tak, w … Czytaj dalej

III Niedziela Adwentu, rok A

Jan Chrzciciel, który jeszcze kilka rozdziałów wcześniej na Pustyni Judzkiej, z całą odpowiedzialnością i przekonaniem zapowiada rychłe nadejście Pana jako Mesjasza, teraz wysyła swoich uczniów do Jezusa z pytaniem: ?Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?? Czyżby sam zwątpił w autentyczność Jezusa? Ojcowie Kościoła tłumacząc tę perykopę, skłaniają się raczej … Czytaj dalej

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, rok 2019

 Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Warto więc w tym dniu przypomnieć rolę Matki Bożej w dziele Zbawienia oraz przybliżyć sobie istotę dogmatu o Niepokalanym Poczęciu.      Wraz z przyjściem Syna Bożego na świat nastąpiła pełnia Objawienia Boga w historii. To co powiedział do nas Pan Jezus, wszystkie Jego nauki skierowane do nas, a … Czytaj dalej

I Niedziela Adwentu, rok A

Kościół Święty na rozpoczęcie nowego roku liturgicznego darzy nas Ewangelią według św. Mateusza(24, 37-44) i pragnie nas pouczyć o czuwaniu na przyjście Pana oraz wypracowaniu w sobie codziennej refleksji myślowej o tym, że kiedyś Bóg Ojciec dokona sądu naszego życia. Jest to myśl niezbyt współczesna dla myśli dzisiejszego świata, a niestety także nieobecna w życiu … Czytaj dalej