XX Niedziela zwykła, rok C

Jezus często w Ewangelii mówi uczniom o pokoju. Przychodząc do wieczernika po swoim Zmartwychwstaniu pozdrawia ich słowami: „Pokój wam!”. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus mówi coś przeciwnego. Stwierdza, że przynosi rozłam między ludźmi. Skąd ten rozdźwięk w słowach Jezusa? Wynika on w dużej mierze z radykalizmu Ewangelii. W dzisiejszym świecie mamy tendencję i pokusę do […]

Read More »

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 2019r.

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.” Każdy kto uwierzy w Jezusa i Jego słowom na pewno będzie szczęśliwy- czyli błogosławiony. Nie zawsze będzie radosny, nie zawsze będzie w pierwszej chwili zadowolony, ale z pewnością summa summarum będzie szczęśliwy. Tylko ten kto faktycznie uwierzy w słowa Pana i pójdzie za […]

Read More »

XV Niedziela zwykła, rok C

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?». Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?». On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego». […]

Read More »

XIII Niedziela zwykła, rok C

Apostoł Paweł w swoim liście do Galatów uświadamia nam trzy rzeczy. Po pierwsze, że zostaliśmy uwolnieni z jarzma niewoli, zostaliśmy powołani do wolności z niewoli, jesteśmy do niej powołani. Po drugie – zostaliśmy przez krzyż Chrystusowy uwolnieni. Co powoduje nasze zniewolenie? Oczywiście tym jest potęga zła, czyli grzech i śmierć. Sam autor ukazuje, że również […]

Read More »

XII Niedziela zwykła, rok C

W dzisiejszej Ewangelii wg św. Łukasza postawione jest uczniom przez Jezusa, ale również i każdemu z nas aktualne do końca świata, iście fundamentalne pytanie, które stale nam powinno w życiu towarzyszyć. Jezus pyta: „…za kogo Mnie uważacie?”.      Oczywiście należy pamiętać, że Jego uczniowie nie musieli dwa tysiące lat temu znać tak dokładnej odpowiedzi na […]

Read More »

Trójcy Najświętszej, 2019r.

Od jakiegoś czasu mam okazję pełnić posługę w szpitalu dziecięcym. Przemierzam szpitalne korytarze z Najświętszym Sakramentem schowanym w przewieszonej przez szyję tzw. bursie. Każdorazowe wyjście do tego szczególnego miejsca myślę, że każdemu człowiekowi próbującemu uczciwie podchodzić do rzeczywistości naturalnie narzuca na myśl wiele pytań, wątpliwości co do tego; jak rozmawiać, co powiedzieć, albo czy w […]

Read More »

Zesłanie Ducha Świętego, 2019r.

Na czas przeżywania dzisiejszej uroczystości Zesłania Ducha Świętego Kościół Święty daje nam fragment Ewangelii według św. Jana, w którym Jezus Chrystus – Syn Boży obiecuje nam – swoim uczniom, posłanie Parakleta – Ducha Prawdy. Dokładniej ujmując: Syn będzie prosił Ojca, aby Ten posłał Parakleta. Czyli Kogo? Kim jest ten nieco tajemniczo brzmiący Paraklet? Otóż w […]

Read More »

Wniebowstąpienie Pańskie, 2019r.

Ewangelia dzisiejszej Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego uzmysławia nam, że odejście Jezusa z ziemskiego życia do nieba, nie oznacza, że On o nas zapomina, że nie jest już zainteresowany naszym życiem. Boga interesuje nasze życia; każdego z nas z osobna, jak i jako wspólnoty wierzących. Chrystus na początku dzisiejszej perykopy przypomina uczniom, że to, co zostało zapowiedziane […]

Read More »

VI Niedziela Wielkanocy, rok C

W życiu i Ewangelii Jezusa Chrystusa wszystko ma swój porządek i czas. Po czasie pobytu Jezusa na ziemi, który był czasem opowiadania ludziom o Ojcu i Jego królestwie, musi nadejść czas powrotu do Ojca. Jezus jednak nie zostawia człowieka samego, bo obiecuje uczniom Ducha Świętego. Ducha Prawdy, który o wszystkim nas pouczy i przypomni słowa […]

Read More »

III Niedziela Wielkanocy, rok C

Chrystus pomimo, że umarł ponad dwa tysiące lat temu, żyje dzięki zmartwychwstaniu. Żyje i nadal jest obecny pośród swego ludu. Choć nie jest dostrzegalny ludzkimi zmysłami to jednak wiemy, że przychodzi do nas. Tajemnicze początkowo spotkanie nad Morzem Tyberiadzkim po całej nocy spędzonej na łowieniu ryb jest dobrą dla nas okazją, by na nowo zachwycić […]

Read More »