Trójcy Najświętszej, 2019r.

Od jakiegoś czasu mam okazję pełnić posługę w szpitalu dziecięcym. Przemierzam szpitalne korytarze z Najświętszym Sakramentem schowanym w przewieszonej przez szyję tzw. bursie. Każdorazowe wyjście do tego szczególnego miejsca myślę, że każdemu człowiekowi próbującemu uczciwie podchodzić do rzeczywistości naturalnie narzuca na myśl wiele pytań, wątpliwości co do tego; jak rozmawiać, co powiedzieć, albo czy w […]

Read More »

Zesłanie Ducha Świętego, 2019r.

Na czas przeżywania dzisiejszej uroczystości Zesłania Ducha Świętego Kościół Święty daje nam fragment Ewangelii według św. Jana, w którym Jezus Chrystus – Syn Boży obiecuje nam – swoim uczniom, posłanie Parakleta – Ducha Prawdy. Dokładniej ujmując: Syn będzie prosił Ojca, aby Ten posłał Parakleta. Czyli Kogo? Kim jest ten nieco tajemniczo brzmiący Paraklet? Otóż w […]

Read More »

Wniebowstąpienie Pańskie, 2019r.

Ewangelia dzisiejszej Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego uzmysławia nam, że odejście Jezusa z ziemskiego życia do nieba, nie oznacza, że On o nas zapomina, że nie jest już zainteresowany naszym życiem. Boga interesuje nasze życia; każdego z nas z osobna, jak i jako wspólnoty wierzących. Chrystus na początku dzisiejszej perykopy przypomina uczniom, że to, co zostało zapowiedziane […]

Read More »

VI Niedziela Wielkanocy, rok C

W życiu i Ewangelii Jezusa Chrystusa wszystko ma swój porządek i czas. Po czasie pobytu Jezusa na ziemi, który był czasem opowiadania ludziom o Ojcu i Jego królestwie, musi nadejść czas powrotu do Ojca. Jezus jednak nie zostawia człowieka samego, bo obiecuje uczniom Ducha Świętego. Ducha Prawdy, który o wszystkim nas pouczy i przypomni słowa […]

Read More »

III Niedziela Wielkanocy, rok C

Chrystus pomimo, że umarł ponad dwa tysiące lat temu, żyje dzięki zmartwychwstaniu. Żyje i nadal jest obecny pośród swego ludu. Choć nie jest dostrzegalny ludzkimi zmysłami to jednak wiemy, że przychodzi do nas. Tajemnicze początkowo spotkanie nad Morzem Tyberiadzkim po całej nocy spędzonej na łowieniu ryb jest dobrą dla nas okazją, by na nowo zachwycić […]

Read More »

Uroczystość NMP Królowej Polski, rok 2019

Niewiasta obleczona w słońce, pod jej stopami wieniec z gwiazd dwunastu, Matka Boga, Arka jego Przymierza i Królowa Niebios jest Królową także w doczesności, tam gdzie serca ludzi chcą tego. Jest matką Tego, który pasie wszystkie narody żelazną rózgą i jednocześnie z Mocy Ojca uwalnia spod władzy ciemności i przenosi do swego Królestwa. W Nim […]

Read More »

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rok 2019

Słowa Ewangelii według Świętego Jana Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». […]

Read More »

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, rok C

W porządku kalendarza liturgicznego Niedziela Palmowa rozpoczyna obrzędy Wielkiego Tygodnia, które doprowadzają nas do największej z tajemnic naszej wiary jaką jest przejście przez bramy śmierci do wiecznego życia z Bogiem. Zanim jednak nastąpią wydarzenia powstania z martwych i pustego grobu naprzód dokonuje się ofiara naszego odkupienia przez mękę i krzyżową śmierć naszego Pana Jezusa na […]

Read More »

V Niedziela Wielkiego Postu, rok C

Apostoł Paweł w liście do Filipian stwierdza nie tylko trwałość swojej przemiany, ale ukazuje nam Chrystusa, jako najwyższą wartość życiową, stosując metaforę kupiecką najwyższą wartość poznania Chrystusa. Nagromadzenie partykuł na początku zdania podkreśla doniosłość treści i świadczą o sile ekspresji danej wypowiedzi św. Pawła: avlla. menou/nge, co nie jest mocno uwydatnione w polskim przekładzie. Zastosowanie […]

Read More »

IV Niedziela Wielkiego Postu, rok C

Tematem dzisiejszej Ewangelii jest znana nam wszystkim przypowieść o synu marnotrawnym i miłosiernym Ojcu. Tym Ojcem jest oczywiście Bóg. Ale kto jest Jego synem marnotrawnym w tej przypowieści? Do kogo jest ona skierowana? Czytając ten fragment Ewangelii nie można pozostać obojętnym wobec przedstawionych wydarzeń obserwatorem. Każdy odbiorca siłą rzeczy staje po jednej ze stron biorących […]

Read More »