Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rok 2019

Słowa Ewangelii według Świętego Jana Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». […]

Read More »

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, rok C

W porządku kalendarza liturgicznego Niedziela Palmowa rozpoczyna obrzędy Wielkiego Tygodnia, które doprowadzają nas do największej z tajemnic naszej wiary jaką jest przejście przez bramy śmierci do wiecznego życia z Bogiem. Zanim jednak nastąpią wydarzenia powstania z martwych i pustego grobu naprzód dokonuje się ofiara naszego odkupienia przez mękę i krzyżową śmierć naszego Pana Jezusa na […]

Read More »

V Niedziela Wielkiego Postu, rok C

Apostoł Paweł w liście do Filipian stwierdza nie tylko trwałość swojej przemiany, ale ukazuje nam Chrystusa, jako najwyższą wartość życiową, stosując metaforę kupiecką najwyższą wartość poznania Chrystusa. Nagromadzenie partykuł na początku zdania podkreśla doniosłość treści i świadczą o sile ekspresji danej wypowiedzi św. Pawła: avlla. menou/nge, co nie jest mocno uwydatnione w polskim przekładzie. Zastosowanie […]

Read More »

IV Niedziela Wielkiego Postu, rok C

Tematem dzisiejszej Ewangelii jest znana nam wszystkim przypowieść o synu marnotrawnym i miłosiernym Ojcu. Tym Ojcem jest oczywiście Bóg. Ale kto jest Jego synem marnotrawnym w tej przypowieści? Do kogo jest ona skierowana? Czytając ten fragment Ewangelii nie można pozostać obojętnym wobec przedstawionych wydarzeń obserwatorem. Każdy odbiorca siłą rzeczy staje po jednej ze stron biorących […]

Read More »

II Niedziela Wielkiego Postu, rok C

Wieli Post, czas refleksji, czas przygotowania, czas modlitwy. Dzisiaj Jezus swoich trzech najbliższych mu uczniów, tych których powołuje jako pierwszych, tych którzy towarzyszą mu w najważniejszych momentach, zabiera na górę, aby się modlić. Wydaje się nie być to przypadkowy wybór. Pan odchodzi w samotny dialog ze swoim Ojcem, w bardzo intymne spotkanie, naturalnym się zatem […]

Read More »

I Niedziela Wielkiego Postu, rok C

Rozpoczęliśmy wielki post. Kolejny. Kościół w liturgii Słowa ukazuje Chrystusa, który sam był na pustyni. Skoro celem każdego chrześcijanina jest naśladowanie Jezusa, to i my sami powinniśmy udać się na naszą duchową pustynię. Ważnym elementem bycia na pustyni jest obecność Ducha Świętego. To nie jest czas, kiedy człowiek jest pozostawiony samemu sobie, bez żadnej pomocy. […]

Read More »

VIII Niedziela zwykła, rok C

Niewidomymi duchowo stają się ludzie zaślepieni przez pychę, nienawiść, uprzedzenia, niechęć, chciwość, nieczystość i inne wady. Wady zaślepiają. Z tej duchowej ślepoty może wyrwać jedynie Duch Święty. Na Jego światło trzeba się jednak otworzyć. Kto się na nie zamknie, będzie nadal ślepym przewodnikiem. Jeśli nie pozwoli Duchowi Świętemu, by nim pokierował, będzie przewodnikiem zaślepionym. Chociaż […]

Read More »

VII Niedziela zwykła, rok C

We fragmencie Ewangelii, który dzisiaj czytamy Jezus zwraca się do swoich uczniów z poleceniem miłowania nieprzyjaciół. Nie mówi im: jeśli chcecie, tylko używa imperatywu: miłujcie, dobrze czyńcie, błogosławcie i módlcie się. Używa takiej formy dlatego, że zwraca się bezpośrednio do uczniów, do tych, którzy słuchają, a skoro słuchają, to znaczy, że świadomie i dobrowolnie odpowiedzieli […]

Read More »

VI Niedziela zwykła, rok C

Natura abhorret vacuum. Natura nie znosi próżni. Skoro pojawia się „błogosławieni”, musi pojawić się i „biada”. Nie ma nic pomiędzy. Warto uświadomić sobie do kogo Jezus wypowiada te słowa. To, że błogosławieństwa kieruje do swoich uczniów, to jest oczywiste. Jest przecież napisane, że „podniósł oczy na swoich uczniów i mówił”. Ale do kogo Jezus- ten […]

Read More »

IV Niedziela zwykła, rok C

W synagodze, w Nazarecie Jezus woła: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». O jakie słowa chodzi? Łatwo dostrzec, że musi to być pewna logiczna kontynuacja wcześniejszego wątku. Dzisiejsza perykopa jest dokończeniem przytoczonego tydzień temu opowiadania. Jezus czyta fragment proroctwa Jeremiasza: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie » i […]

Read More »