XI Niedziela zwykła, rok B

Głównym tematem pierwszego czytania dzisiejszej Liturgii Słowa jest Moc Boga, Jego władza i Jego miłosierdzie. Bóg wywyższa każdego kto jest pokorny, a każdego pewnego siebie może poniżyć: „wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, […]

Read More »

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (12. Niedziela Zwykła, rok B)

Na wstępie musimy sobie zdać sprawę, że dzisiejsza Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, która w tym roku przypada na 12. Niedziele Zwykłą, przejawia w sobie pewną nieszablonowość. Mianowicie świętujemy dzisiaj nie dzień jego narodzin dla nieba, jak to zazwyczaj bywa u świętych, których wspominamy w dniu ich śmierci, lecz faktyczny dzień jego przyjścia na świat […]

Read More »

X Niedziela zwykła, rok B

W pierwszym czytaniu możemy łatwo rozpoznać początki naszego życia. Nasze dzieciństwo i młodość. Ktoś ten okres mógł skończyć bardzo wcześnie, a niektórzy zaś z wielkim opóźnieniem, ale wszyscyśmy mieli go mieli. I koniec jest ten sam, a mianowicie : „przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. Nie trzeba rozumieć tej nagości literalnie, i nie […]

Read More »

IX Niedziela zwykła, rok B

Praca od zarania dziejów jest główną czynnością wykonywaną przez człowieka każdy z nas jest obdarowany niepowtarzalnymi darami które przez dobre ich wykorzystanie przyczyniają się do przekształcania świata, podtrzymywania życia swojego i innych, tym samym niejako uczestnicząc w Stwórczym i podtrzymującym dziele Boga. Nasz Bóg jest Bogiem pracy, o czym dowiadujemy się z kart Księgi Rodzaju. […]

Read More »

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, 2018r.

Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Aby dobrze przeżyć to wydarzenie, Kościół daje nam w Liturgii Słowa Ewangelię zawierającą opis Ostatniej Wieczerzy. Spoglądamy na nią oczami św. Marka.             Pierwsza myśl, która wynika z tego fragmentu, to fakt, że Jezus jest gospodarzem. Mistrz daje konkretne polecenia uczniom, a oni je posłusznie wykonują, […]

Read More »

Uroczystość Przenajświętszej Trójcy

Dzisiejsza Ewangelia to tak zwany nakaz misyjny dany Apostołom przez Jezusa. Są to ostatnie słowa, jakie zostawia im przed swoim Wniebowstąpieniem. Za ziemskiego życia dawał dowody tego, że jest On Panem natury i sił występujących w przyrodzie. Teraz zaś po swoim Zmartwychwstaniu pokazuje, że jest także Panem życia i śmierci. Właśnie w tym kontekście są […]

Read More »

Zesłanie Ducha Świętego, rok B

Dzisiejszy fragment Ewangelii wg św. Jana wprowadza nas bezpośrednio w istotę święta, które dzisiaj obchodzimy – Zesłania Ducha Świętego, które w polskiej tradycji jest potocznie nazywane Zielone Świątki. Warto zastanowić się nad opisem ukazanego wydarzenia zwłaszcza w kontekście poprzedzających go czytań. Jezus Chrystus zapowiada swoim uczniom, że ześle na nich Parakleta (Pocieszyciela). Kim jest Paraklet? […]

Read More »

Wniebowstąpienie Pańskie, 2018

Kościół jest mi niepotrzebny. Ja wierze, ale nie praktykuje. Nie będę karmił tych czarnuchów, niech się wezmą za pracę, a nie żerują na innych. Ja tam wole się sam pomodlić, nie potrzebuję do tego księdza. Niech biskupi nie mówią mi jak mam żyć, ale lepiej niech się zajmą biednymi. Te i wiele innych podobnych określeń […]

Read More »

VI Niedziela Wielkanocna, rok B

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak Ja was umiłowałem. Trwajcie w Mojej miłości. Będziecie zaś trwać w Mojej miłości, jeśli zachowacie Moje przykazania, podobnie jak Ja spełniłem przykazania Mojego Ojca[…]To nie wyście Mnie wybrali, lecz Ja was wybrałem”. Miłość Ojca do Syna jest źródłem, a zarazem szczytem miłości eschatologicznej. Jezus ukazuje nam w Swojej osobie niewidzialny […]

Read More »

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki Polski

Dziś przeżywamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, wielki dzień, wielkie święto, a przed nami jawi się pewne zdziwienie. W swym słowie Bóg stawia nas pod krzyżem Chrystusa. Można zapytać, co ma wspólnego dzisiejszy dzień z męką naszego Pana. Radujemy się przecież z królowania jego Matki, a przed nami jawi się paradoks, Maryja stojąca u […]

Read More »