XI Niedziela Zwykła, rok A

Głoszenie bez słów Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam bardzo ważne wydarzenie, które niewątpliwie miało znaczenie dla historii Kościoła, także i tego że dziś znamy Chrystusa. Jezus przywołuje do siebie uczniów i udziela im władzę wyrzucania złych duchów i uzdrawiania, po czym posyła ich by szli i nauczali zagubione owce Izraela. Nieodparcie nasuwa się pytanie, czemu Jezus […]

Read More »

III Niedziela Wielkiego Postu, rok A

Jakiej studni szukam? Dziś jest upalny dzień, upalne południe naszego życia – jak każdego dnia utrudzeni szukamy chwili wytchnienia- źródła, z którego zaczerpniemy by zaspokoić swe pragnienie, zyskać siły, nie chcemy przecież wycieńczyć naszego organizmu. Tak też w dzisiejszej Ewangelii w samo upalne południe do źródła zmierza kobieta – mieszkanka Samarii, zapewne podchodzi do źródła […]

Read More »

VI Niedziela Wielkanocna, rok A

Dzisiejsze pierwsze czytanie z dziejów Apostolskich przedstawia nam opis o powołaniu pierwszych Diakonów, ale tak naprawdę pozwala nam na zastanowienie się nad naszym powołaniem oraz nad pełnią naszego życia. Czytając ten fragment możemy zauważyć podobieństwo do naszych zadań jakie powinniśmy spełniać w Kościele Świętym. Jako wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa zjednoczona w jednym Kościele powszechnym […]

Read More »

XXV Niedziela Zwykła, rok A

„A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze[…]Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”. Dla Boga wszyscy jesteśmy […]

Read More »

XII Niedziela Zwykła, rok A

„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa?[…] Do każdego, więc kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się […]

Read More »

IV Niedziela Wielkiego Postu rok A

„Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc”. Wpatrując się w treść pierwszych słów ewangelii nasuwa się pytanie, czy […]

Read More »

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 28.05.2017r.

Oto przeżywamy dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Uroczystość, którą obchodzimy co roku, sześć tygodni po Zmartwychwstaniu. Dzisiaj Chrystus wstępuje w niebo. Ale jak to się dzieje? Jak to wstępuje? Co to znaczy? Czym to dla nas jest? Warto rozpocząć te rozważania od momentu Śmierci na Krzyżu. Kiedy Chrystus po Męce, na górze Kalwarii oddaje ducha. Co […]

Read More »

XIV Niedziela Zwykła

Jezus cichy i pokorny sercem czyni dziękczynienie i objawia Ojca Po tym, jak Jezus uczynił wyrzuty miastom Korozain, Betsaidzie i Kafarnaum, które  zaprzepaściły swój czas nawiedzenia i nie odpowiedziały aktem wiary wobec tych dzieł, których wśród nich dokonał, czyni On dziękczynienie Ojcu za tych, którzy otwartym sercem przyjęli Jego osobę i orędzie. Uwielbia Ojca za […]

Read More »

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów […]

Read More »

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

Przeżywając już drugą Niedzielę Wielkanocną, którą w 2000 roku Kościół ustanowił Niedzielą Miłosierdzia, zechciejmy pochylić się nad tajemnicą zmartwychwstania Jezusa.  Ewangelista Jan przytacza nam tradycyjną relację o ukazywaniu się Jezusa uczniom w Jerozolimie, jako wypełnienie się misji zbawczej w godzinie Jego uwielbienia i złamaniu piętna śmierci, bowiem odtąd żaden człowiek nie umiera już sam. Ten, […]

Read More »