VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA J, 14, 15-21. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Należy sobie uświadomić, że każda chwila jaka otrzymuje w życiu jest wątpliwie wielkim darem samego Boga. On obiecuje wielkie […]

Read More »

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

XX NIEDZIELA ZWYKŁA Mt 15, 21-28 Panie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!  Moja córka bardzo cierpi od złego ducha. Kobieta kananejska skierowała pokorna prośbę do Jezusa. Ona ma tego  świadomość tego, że niekorzystnie przemawiają dwa fakty: po pierwsze jest poganką oraz jest matka opętanej córki. Zwraca się do niego Panie niewątpliwie jest to tytuł […]

Read More »

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa wprowadza nas w obrzędy Wielkiego Tygodnia, które odznaczają się nie tylko wielką godnością chrześcijańską, lecz także szczególną mocą i skutecznością dla ożywienia naszej osobistej wiary. Myśli i serce Kościoła są przy krzyżu Pana Naszego Jezusa Chrystusa, krzyżu naszej wiary i naszej nadziei, Krzyżu Odkupienia człowieka i świata. Bóg przemawia słowem krzyża, które jest […]

Read More »

V Niedziela Wielkiego Postu

«A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa [Jezusa] z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was Ducha» /Rz 8,11/ Apostoł w liście do Rzymian naucza, że proces zbawczy, który kończy się zmartwychwstaniem umarłych, dokonuje się w sferze niedającej się wyrazić duchowości, […]

Read More »

II Niedziela Wielkiego Postu

W ubiegłą niedziele, zgłębialiśmy tajemnicę kuszenia Chrystusa na Pustyni. Mogliśmy zobaczyć ludzkie oblicze Jezusa, o którym pisał prorok Izajasz: „Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści”. Jezus doświadczając pokus, których doświadczamy każdego dnia, pokazał jak mamy się im przeciwstawiać. Dziś liturgia podaje nam wydarzenie związane z Przemienieniem Pańskim. Rozważając tą perykopę chciejmy […]

Read More »

I Niedziela Wielkiego Postu 2017

5.03.2017 I Niedziela Wielkiego Postu Mt 4, 1-11. Perykopa Ewangelii, rozważanie której proponuje nam dziś w Liturgii Słowa Kościół, jest chyba najbardziej odpowiadająca okresowi liturgicznemu, który właśnie sie rozpoczyna – Wielki Post. Dlatego opis przebywania Chrystusa na pustyni przez 40 dni a nastepnie kuszenie przez diabła ma nam pomóc w owocnym przygotowaniu się i przeżyciu […]

Read More »

VIII niedziela w okresie zwykłym rok A

VIII niedziela w okresie zwykłym (A) W dzisiejszej Ewangelii słyszymy jak Jezus mówi do swoich uczniów. Wydawałoby się, że mówi o dwóch zupełnie różnych sprawach. W pierwszej części, którą przecież tak dobrze znamy, mówi o tym, że nie możemy służyć i Bogu i mamonie naraz. I właściwie to zgadzamy się z tym zdaniem, przyjmujemy to […]

Read More »

VII NIEDZIELA ZWYKŁA rok A

VII niedziela zwykła rok A Mt 5,38-48. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego swego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.” A Ja wam powiadam: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się…” Jezus przybywa z wypełnieniem starej litery prawa z nowym dynamicznym wskazaniem, można by powiedzieć czymś nielogicznym. Proponując postawę miłowania, Jezus nie jest w stanie przypływu […]

Read More »

VI Niedziela Zwykła rok A

Z dzisiejszej Ewangelii wynika jakoby Chrystus ogłosił nowe prawo, ale On nie ustanawia nowych przepisów prawnych, lecz pokazuje nowy sposób patrzenia na stare Prawo. Często nam się wydaje, że po tym jak Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, to wszystko co było wcześniej można rzucić w niepamięć. Tak często zapominamy o tym co Bóg mówił do […]

Read More »

V Niedziela Zwykła rok A

Liturgia Słowa V Niedzieli Zwykłej stawia wyraźny akcent na światło. Słowo to obecne jest prawie w każdym elemencie, w pierwszym czytaniu, w psalmie, w wersecie allelujatycznym i w samej Ewangelii. Światło jest symbolem tego, co Boskie, nadprzyrodzone. Św. Jan określa Boga jako światłość, w której nie ma żadnej ciemności. Dlatego też Bóg jest właściwą osobą, […]

Read More »