Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa wprowadza nas w obrzędy Wielkiego Tygodnia, które odznaczają się nie tylko wielką godnością chrześcijańską, lecz także szczególną mocą i skutecznością dla ożywienia naszej osobistej wiary. Myśli i serce Kościoła są przy krzyżu Pana Naszego Jezusa Chrystusa, krzyżu naszej wiary i naszej nadziei, Krzyżu Odkupienia człowieka i świata. Bóg przemawia słowem krzyża, które jest … Czytaj dalej Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

V Niedziela Wielkiego Postu

?A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa [Jezusa] z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was Ducha? /Rz 8,11/ Apostoł w liście do Rzymian naucza, że proces zbawczy, który kończy się zmartwychwstaniem umarłych, dokonuje się w sferze niedającej się wyrazić duchowości, … Czytaj dalej V Niedziela Wielkiego Postu

II Niedziela Wielkiego Postu

W ubiegłą niedziele, zgłębialiśmy tajemnicę kuszenia Chrystusa na Pustyni. Mogliśmy zobaczyć ludzkie oblicze Jezusa, o którym pisał prorok Izajasz: ?Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści?. Jezus doświadczając pokus, których doświadczamy każdego dnia, pokazał jak mamy się im przeciwstawiać. Dziś liturgia podaje nam wydarzenie związane z Przemienieniem Pańskim. Rozważając tą perykopę chciejmy … Czytaj dalej II Niedziela Wielkiego Postu

I Niedziela Wielkiego Postu 2017

5.03.2017 I Niedziela Wielkiego Postu Mt 4, 1-11. Perykopa Ewangelii, rozważanie której proponuje nam dziś w Liturgii Słowa Kościół, jest chyba najbardziej odpowiadająca okresowi liturgicznemu, który właśnie sie rozpoczyna ? Wielki Post. Dlatego opis przebywania Chrystusa na pustyni przez 40 dni a nastepnie kuszenie przez diabła ma nam pomóc w owocnym przygotowaniu się i przeżyciu … Czytaj dalej I Niedziela Wielkiego Postu 2017

VIII niedziela w okresie zwykłym rok A

VIII niedziela w okresie zwykłym (A) W dzisiejszej Ewangelii słyszymy jak Jezus mówi do swoich uczniów. Wydawałoby się, że mówi o dwóch zupełnie różnych sprawach. W pierwszej części, którą przecież tak dobrze znamy, mówi o tym, że nie możemy służyć i Bogu i mamonie naraz. I właściwie to zgadzamy się z tym zdaniem, przyjmujemy to … Czytaj dalej VIII niedziela w okresie zwykłym rok A

VII NIEDZIELA ZWYKŁA rok A

VII niedziela zwykła rok A Mt 5,38-48. Słyszeliście, że powiedziano: ?Będziesz miłował swego bliźniego swego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.? A Ja wam powiadam: ?Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się?? Jezus przybywa z wypełnieniem starej litery prawa z nowym dynamicznym wskazaniem, można by powiedzieć czymś nielogicznym. Proponując postawę miłowania, Jezus nie jest w stanie przypływu … Czytaj dalej VII NIEDZIELA ZWYKŁA rok A

V Niedziela Zwykła rok A

Liturgia Słowa V Niedzieli Zwykłej stawia wyraźny akcent na światło. Słowo to obecne jest prawie w każdym elemencie, w pierwszym czytaniu, w psalmie, w wersecie allelujatycznym i w samej Ewangelii. Światło jest symbolem tego, co Boskie, nadprzyrodzone. Św. Jan określa Boga jako światłość, w której nie ma żadnej ciemności. Dlatego też Bóg jest właściwą osobą, … Czytaj dalej V Niedziela Zwykła rok A

IV Niedziela Zwykła rok A

Tekst Ośmiu Błogosławieństw, który podaje nam dzisiaj Kościół jest pewnego rodzaju zbiorem statutów, wymogów uczestnictwa w Królestwie Bożym. Możemy porównać to ze starotestamentalnym prawem nadanym Mojżeszowi przez Boga na górze Synaj. Jezus jako nowy Mojżesz, podaje nam nowy ?dekalog? jednak nie tłumaczy On czego nie wolno czynić, nie jest zbiorem zakazów, ale wręcz przeciwnie. Daje … Czytaj dalej IV Niedziela Zwykła rok A