VI Niedziela zwykła, rok C

Natura abhorret vacuum. Natura nie znosi próżni. Skoro pojawia się „błogosławieni”, musi pojawić się i „biada”. Nie ma nic pomiędzy. Warto uświadomić sobie do kogo Jezus wypowiada te słowa. To, że błogosławieństwa kieruje do swoich uczniów, to jest oczywiste. Jest przecież napisane, że „podniósł oczy na swoich uczniów i mówił”. Ale do kogo Jezus- ten […]

Read More »

IV Niedziela zwykła, rok C

W synagodze, w Nazarecie Jezus woła: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». O jakie słowa chodzi? Łatwo dostrzec, że musi to być pewna logiczna kontynuacja wcześniejszego wątku. Dzisiejsza perykopa jest dokończeniem przytoczonego tydzień temu opowiadania. Jezus czyta fragment proroctwa Jeremiasza: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie » i […]

Read More »

III Niedziela zwykła, rok C

Słowa Boga są Duchem i Życiem” podaje natchniony autor psalmu 19 . pokrzepiają dusze , radują serce, wszystkie razem są słuszne. Wypełniają pustkę w człowieku, stworzeniu Boga, które miało zawsze istnieć w doskonałej  harmonii miłości ze Stwórcą, lecz wybrało nieposłuszeństwo. Przez nie powstał “brak” , ktory tylko Słowo Boga może wypełnić. I to dzieje się […]

Read More »

Niedziela Chrztu Pańskiego, 2019r.

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, […]

Read More »

Święto świętego Szczepana, 2018r.

Na temat dzisiejszej liturgii słowa można dużo mówić o odwadze i wierze świętego Szczepana, o jego miłości do Boga, a nawet do wrogów. Ewangelia mówi o skutkach zaufania Chrystusowi. O tym, że wiara w Boga Syna nie pomoże nam osiągnąć sukcesu życiowego, lecz na odwrót może przyprawić nas o cierpienia, troski, rodzinne waśnie, a w […]

Read More »

Uroczystość Objawienia Pańskiego

            Dlaczego dzisiejsza Uroczystość Objawienia Pańskiego potocznie zwana jest także  Uroczystością Trzech Króli? Skąd też wiemy, że ci ewangeliczni mędrcy byli królami i było ich tyrzech o imionach: Kacper, Melchior i Baltazar? Co to była za gwiazda, o której trzykrotnie wspomina dzisiejsza perykopa? Dlaczego też ofiarowali takie, a nie inne dary nowo narodzonemu królowi żydowskiemu? […]

Read More »

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, 2019r.

Św. Paweł w liście do Galatów w rozdziale 4 począwszy od wersetu 4 wspominając o wypełnieniu się czasu, które jest nawiązaniem do wersetu 2: Aż do czasu określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom., który wspomina o wypełnieniu się czasów opiekunów. Jak ojciec ustanawia ten dzień, tak samo Bóg ustanawia czas, w którym Syn […]

Read More »

Świeto Świetej Rodziny, 2018r

Dzisiejszy fragment Ewangelii wg św. Łukasza ukazuje nam scenę z życia Rodziny Pana Jezusa. Jego najpierw zaginięcie, a potem odnalezienie przez Rodziców w świątyni. Usłyszeliśmy Jego słowa: „Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”. Na temat życia Świętej Rodziny nie mamy wiele danych. Jak na dzisiejsze […]

Read More »

Uroczystość Narodzenia Pańskiego, 2018r.

Bez wątpienia cały prolog Ewangelii według Św. Jana zmierza do ukazania największej tajemnicy w dziejach ludzkości, tajemnicy Chrystusa skrytej pod słowem Wcielenie. „Jezus Chrystus przyszedł w ciele”, tak brzmi można by rzec pierwsze zasadnicze wyznanie wiary. Ciało podlegające wszelkim utrapieniom, kruchości, słabości, śmierci, stało się mieszkaniem dla Słowa, Słowa które od początku było u Boga […]

Read More »

IV Niedziela Adwentu, rok C

Na dzień przed Narodzeniem Pana Jezusa Kościół święty w liturgii Słowa daje nam do rozważenia fragment Ewangelii, w którym jest opisane spotkanie dwóch kobiet – Maryi i Elżbiety. Jest to także spotkanie dwóch Synów – Jezusa i Jana Chrzciciela. Obecny moment w życiu kobiet związany jest ze szczególnym działaniem Boga. Dzisiejsze wydarzenie ściśle także koresponduje […]

Read More »