XIX Niedziela zwykła, rok B

  „Idźcie i głoście” – słowa Chrystusa od dwóch tysięcy lat nie tracą swej mocy posłanniczej w sercach prawdziwych chrześcijan. Ich doniosłość szczególnie słyszalna jest w krajach, gdzie wartość przynależności do znaku ryby ma wymiar niebosiężny, wpisany ściśle w życie tych, na ustach których słowo Chrystus oznacza – prześladowanie. Szczególnie warto tu przypomnieć treść ostatniej […]

Read More »

XVIII Niedziela zwykła, rok B

Liturgia Słowa 18 niedzieli zwykłej zwraca uwagę na ludzką przywarę, która jak widzimy od dawna wkrada się w codzienne nasze życie. Mowa tu o interesowności. Na czym polega ona? Mianowicie szukamy w życiu osób, miejsc, sytuacji, które przyniosą nam jakąś korzyść. Jeśli owych profitów nie możemy zyskać, potrafimy w jednym momencie do owych osób odwrócić […]

Read More »

XVII Niedziela zwykła, rok B

Jezus rozmnaża chleb Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, […]

Read More »

XVI Niedziela zwykła, rok B

Przewodnią myślą dzisiejszej Liturgii Słowa jest motyw Dobrego Pasterza oraz owiec. Dobrze znany jest nam z pewnością, przedstawiany często w sztuce, obraz Jezusa, który trzyma na swych ramionach małą owieczkę. Chrystus wielokrotnie podczas swego nauczania odwoływał się do takiego wyobrażenia troski Boga o człowieka. Symbol pasterza i owiec nie jest obcy także dla Izraela. Lud […]

Read More »

XV Niedziela zwykła, rok B

Prawdziwa sprawiedliwość i prawość wypływa z Bożej mądrości. Sprzeciwia się temu to, co bezbożne i dalekie od Boga. Ona nie boi się obelg i katuszy , obce są jej zazdrość, żądze sporów, bezład i wszelki występek ( Jk 3,16). Podobnie znakiem sprzeciwu wobec zła i występku, ma być każdy chrześcijanin – człowiek ustępliwy, posłuszny, pełen […]

Read More »

XIV Niedziela zwykła, rok B

Jezus w ewangelii Łukaszowej, słowami „Kto jest wierny w małej rzeczy, jest wierny i w wielkiej; a kto w małej rzeczy jest nieuczciwy, jest nieuczciwy i w wielkiej” dokonuje sądu nad tymi, którzy czerpią korzyści nie tylko materialne, ale i moralne kosztem innych ludzi. Dla nas jest to nauka tym bardziej istotna, że warunkuje nasze […]

Read More »

XIII Niedziela zwykła, rok B

Mk 5,21-43 W perykopie możemy zauważyć, że Jezus przepływając na drugą stronę jeziora, w połączeniu z wcześniejszą perykopą, gdzie wydarzenia działy się w Dekapolis, na wschodnim brzegu jeziora, gdy przybywa na zachodni brzeg jeziora Jezusa otaczają tłumy, w tym czasie przychodzi do niego przewodniczący synagogi, którego stanowisko było w ówczesnych czasach urząd zaszczytnym. Do jego […]

Read More »

XI Niedziela zwykła, rok B

Głównym tematem pierwszego czytania dzisiejszej Liturgii Słowa jest Moc Boga, Jego władza i Jego miłosierdzie. Bóg wywyższa każdego kto jest pokorny, a każdego pewnego siebie może poniżyć: „wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, […]

Read More »

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (12. Niedziela Zwykła, rok B)

Na wstępie musimy sobie zdać sprawę, że dzisiejsza Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, która w tym roku przypada na 12. Niedziele Zwykłą, przejawia w sobie pewną nieszablonowość. Mianowicie świętujemy dzisiaj nie dzień jego narodzin dla nieba, jak to zazwyczaj bywa u świętych, których wspominamy w dniu ich śmierci, lecz faktyczny dzień jego przyjścia na świat […]

Read More »

X Niedziela zwykła, rok B

W pierwszym czytaniu możemy łatwo rozpoznać początki naszego życia. Nasze dzieciństwo i młodość. Ktoś ten okres mógł skończyć bardzo wcześnie, a niektórzy zaś z wielkim opóźnieniem, ale wszyscyśmy mieli go mieli. I koniec jest ten sam, a mianowicie : „przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. Nie trzeba rozumieć tej nagości literalnie, i nie […]

Read More »