Święto Świętej Rodziny, rok 2019

Trwając w radosnej oktawie Narodzenia Pańskiego obchodzimy dzisiaj w Kościele Powszechnym Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, Rodziny, która stała się dla nas wszystkich wzorem więzi rodzinnych. Co stoi u podstawy ich świętości ?  To, że każda z tych osób ukochała Boga i Jego wolę. Jezus Chrystus, Syn Boży, z miłości do Boga i … Czytaj dalej Święto Świętej Rodziny, rok 2019

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO, rok 2019

Niezwykle bogata Liturgia Słowa, przygotowana przez Kościół na Uroczystość Narodzenia Pańskiego, kieruje nas ku początkowi Ewangelii według świętego Jana.Prolog Janowy zawiera głębię teologiczną skondensowaną w osiemnastu wersetach tekstu. Chciejmy w sposób szczególny pochylić się na wersecie, który opisuje rzeczywistość przeżywaną właśnie dzisiaj: A Słowo stało się ciałemi zamieszkało wśród nas. W języku greckim brzmi on … Czytaj dalej UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO, rok 2019

III Niedziela Adwentu, rok A

Jan Chrzciciel, który jeszcze kilka rozdziałów wcześniej na Pustyni Judzkiej, z całą odpowiedzialnością i przekonaniem zapowiada rychłe nadejście Pana jako Mesjasza, teraz wysyła swoich uczniów do Jezusa z pytaniem: ?Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?? Czyżby sam zwątpił w autentyczność Jezusa? Ojcowie Kościoła tłumacząc tę perykopę, skłaniają się raczej … Czytaj dalej III Niedziela Adwentu, rok A

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, rok 2019

 Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Warto więc w tym dniu przypomnieć rolę Matki Bożej w dziele Zbawienia oraz przybliżyć sobie istotę dogmatu o Niepokalanym Poczęciu.      Wraz z przyjściem Syna Bożego na świat nastąpiła pełnia Objawienia Boga w historii. To co powiedział do nas Pan Jezus, wszystkie Jego nauki skierowane do nas, a … Czytaj dalej UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, rok 2019

I Niedziela Adwentu, rok A

Kościół Święty na rozpoczęcie nowego roku liturgicznego darzy nas Ewangelią według św. Mateusza(24, 37-44) i pragnie nas pouczyć o czuwaniu na przyjście Pana oraz wypracowaniu w sobie codziennej refleksji myślowej o tym, że kiedyś Bóg Ojciec dokona sądu naszego życia. Jest to myśl niezbyt współczesna dla myśli dzisiejszego świata, a niestety także nieobecna w życiu … Czytaj dalej I Niedziela Adwentu, rok A

XXXI Niedziela zwykła, rok C

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. … Czytaj dalej XXXI Niedziela zwykła, rok C

XXVI Niedziala zwykła, rok C

Jezus powiedział do faryzeuszów: ?Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na … Czytaj dalej XXVI Niedziala zwykła, rok C

XXV Niedziela zwykła, rok C

     Fragment Ewangelii wg św. Łukasza, który jest dzisiaj odczytywany w Kościołach dotyczy zagadnienia naszego stosunku do pieniędzy. Nie jest to jednak przesłanie Jezusa dotyczące jedynie kwestii tzw. zarządu cudzym mieniem. Mesjasz nie przedstawił nam w swoich słowach swego rodzaju podręcznika dobrego zarządzania. Opisana w Ewangelii sytuacja życiowa rządcy, który może stracić pracę ma jedynie … Czytaj dalej XXV Niedziela zwykła, rok C

XXIII Niedziela zwykła, rok C

Ciężar jaki człowieka przyciąga ku ziemi to jego śmiertelne ciało. Ono zdaje się przygniatać duszę, nasz ziemski namiot, postawiony by człowiek mógł istnieć. Jednocześnie jednak pełni on też funkcję ograniczającą. Sprawia ona, że jesteśmy niejako oddzieleni od innych namiotów, innych ludzi, co czyni każdego z nas zupełnie wyjątkowym, niepowtarzalnym, jedynym w swoim rodzaju. Nie trudno … Czytaj dalej XXIII Niedziela zwykła, rok C