XXVII Niedziela zwykła, rok B

Rdz 2,18-24 W czytaniu tym na samym początku autor ukazuje, że mimo obdarzenia człowieka różnymi nadnaturalnymi darami przez Boga, człowiek odczuwa potrzebę kontaktu z istotami sobie podobnymi i korzystania z ich pomocy nie tylko duchowym, ale również fizycznym, materialnym i płciowym dla utrwalenia gatunku. Pan Bóg pragnie zadośćuczynić tej potrzebie stwarzając człowiekowi, taką istotę, która […]

Read More »

XXVI Niedziela Zwykła

W pierwszej części dzisiejszej Markowej perykopy słyszymy apostoła Jana, który z zazdrością donosi Jezusowi, jak widział z innymi Apostołami pewnego człowieka, który przez wezwanie Jego imienia wyrzucał z opętanych złe duchy; i jak to stanowczo i z oburzeniem zakazywali mu takich poczynań w to Imię, albowiem w ich mniemaniu nie miał on do tego prawa, […]

Read More »

XXV Niedziela zwykła, rok B

Chrystus w dzisiejszej Ewangelii mówi do Apostołów o czekającej Go męce. Uczniowie jednak dochodzą się między sobą, który z nich jest pierwszy widzimy to swego rodzaju przejaw pychy u Apostołów, która czyni z nich istotę bardzo słabą, szukającą wygody. Chrystus naucza, że człowiek jest wielki wtedy kiedy służy drugiemu, i oddaje siebie Bogu przez trwanie […]

Read More »

XXIV Niedziela zwykła, rok B

Dzisiaj dużo się mówi o zmianach. Ciągle czegoś brakuje i wydaje się wszystko niedoskonałym. Na zachodzie, włącznie z Polską obserwujemy, że niektórzy ludzi odchodzą od Kościoła i szukają Boga poza Kościołem. A na wschodzie ludzi nie szukają Boga w Cerkwi, ale w przeróżnych miejscach. Nie wiem jak teraźniejszość przeżywają ludzi starsi. Ale młodzi ciągli poszukują, […]

Read More »

XXIII Niedziela zwykła, rok B

Święty Jakub Apostoł w swoim liście jakże dobitnie pisze o naszych tendencjach do oceniania ludzi, patrzenia tylko przez pryzmat wyglądu zewnętrznego, czy tzw. Pierwszego wrażenia. To nam z reguły wystarcza aby postawić się nad drugim człowiekiem, wejść bez skrupułów w relację sługa-pan, sędzia-oskarżony. Obraz ten jest zupełnie sprzeczny z ewangelicznym przesłaniem Jezusa. Nasz Bóg, jest […]

Read More »

XXII Niedziela Zwykła, rok B

Kościół na 22. Niedzielę w ciągu roku daje nam do rozważenia fragment z Ewangelii według św. Marka. Występuje w nim kilku bohaterów lub grup bohaterów, którym warto się bliżej przyjrzeć. Występują m. in. Jezus Chrystus, faryzeusze i kilku nauczycieli Pisma, uczniowie Jezusa (niebezpośrednio) oraz słuchający tłum. Dobrze będzie przyjrzeć się czynnościom poszczególnych bohaterów.             Jezus […]

Read More »

Uroczystość NMP Częstochowskiej, 2018r

W liturgii dnia dzisiejszego Kościół w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Liturgia Słowa daje nam zaś do rozważenia fragment z 2 rozdziału Ewangelii wg św. Jana, mówiący o wydarzeniach w Kanie Galilejskiej podczas wesela. Dlatego też łącząc te dwa zdarzenia pochylimy się nad postacią Maryi. Rola Maryi w opisie wydarzenia w Kanie Galilejskiej […]

Read More »

XX Niedziela zwykła, rok B

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wprowadza nas w tajemnicę Eucharystii. Mówi o swoim Ciele – używa zwrotu „spożywa moje Ciało”, oraz o swojej Krwi – dosłownie „pije moją Krew”. Syn Boga został dla nas posłany na ziemię, cierpiał za nas na krzyżu, pozostawił dla nas Kościół oraz samego Siebie. Jako wierni tego Kościoła wiemy o […]

Read More »

Uroczystość Wniebowzięcia NMP, 2018r

Liturgia Słowa dzisiejszej uroczystości ukazuje nam dwa obrazy Matki Zbawiciela; królowej oraz służebnicy. Na pierwszy rzut oka wydawać się może, że te obrazy nie pasują do siebie. Nic bardziej mylnego! One się wzajemnie uzupełniają ukazując pełnie obrazu Bożej Rodzicielki. W widzeniu apokaliptycznym, apostoł Jan opisuje wizję niewiasty, obleczonej w słońce, w koronie z dwunastu gwiazd. […]

Read More »

XIX Niedziela zwykła, rok B

  „Idźcie i głoście” – słowa Chrystusa od dwóch tysięcy lat nie tracą swej mocy posłanniczej w sercach prawdziwych chrześcijan. Ich doniosłość szczególnie słyszalna jest w krajach, gdzie wartość przynależności do znaku ryby ma wymiar niebosiężny, wpisany ściśle w życie tych, na ustach których słowo Chrystus oznacza – prześladowanie. Szczególnie warto tu przypomnieć treść ostatniej […]

Read More »