Pielgrzymki do Ziemi Św. i nie tylko…

Zapraszam do pielgrzymowania z grupami, które będę oprowadzał.

Terminy pielgrzymek (o program i cenę zapytaj telefonicznie 516 145 668). Zapisy tutaj:

11-18.01.2020 – Ziemia Święta z Jordanią – brak wolnych miejsc

18-25.01.2020 r. – Ziemia Święta z Jordanią – brak wolnych miejsc

25.01.-01.02.2020 r. – Ziemia Święta z Jordanią – brak wolnych miejsc

08-15.03.2020 r. – Ziemia Święta – ostatnie miejsca

20-29.03.2020 r. – Ziemia Święta z Jordanią

23-30.05.2020 r. – Ziemia Święta

19-28.06.2020 r. – Wietnam

26.07.-04.08.2020 r. – Ziemia Święta wakacyjnie

05-13.08.2020 r. – Ziemia Święta wakacyjnie

15-22.08.2020 r. – Ziemia Święta wakacyjnie

29.08.-05.09.2020 r. – Ziemia Święta wakacyjnie

07-13.09.2020 r. – Ziemia Święta

24.09.-01.10.2020 r. – Ziemia Święta z Jordanią

01.-09.10.2020 r. – Ziemia Święta z Jordanią

11-18.10.2020 r. – Ziemia Święta

Po 18.10.2020 r. – Filipiny

08-15.11.2020 r. – Ziemia Święta z Jordanią

21.-28.11.2020 r. – Ziemia Święta z Jordanią

01.-10.12.2020 r. – Truskawiec – sanatorium

Pozdrawiam franciszkańskim „Pokój i Dobro”!

Przykładowe plany pielgrzymek:

ZIEMIA ŚWIĘTA

1. DZIEŃ: KATOWICE – TEL AVIV • Spotkanie pielgrzymów na lotnisku w Katowicach – Pyrzowicach. Dojazd na lotnisko we własnym zakresie. Lądowanie w Tel Avivie. Przejazd do Nazaretu. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.

2. DZIEŃ: HAJFA – NAZARET • Śniadanie. Przejazd na Górę Tabor. Sanktuarium Przemienienia. Hajfa. Góra Karmel – Sanktuarium Stella Maris. Kana Galilejska – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Nazaret: Grota i bazylika Zwiastowania NMP, kościół św. Józefa, w miarę możliwości Franciszkańskie Muzeum Archeologiczne. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.

3. DZIEŃ: NAZARET – KAFARNAUM • Śniadanie. Przejazd na Górę Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha: kościół Rozmnożenia Chleba i kościół Prymatu św. Piotra. Kafarnaum – „Miasto Jezusa”. Przepłynięcie statkiem po jeziorze Genezaret. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

4. DZIEŃ: JERYCHO – MORZE MARTWE – BETANIA – BETLEJEM • Śniadanie. Przejazd do Jerycha – panorama Góry Kuszenia i sykomora Zacheusza. Rzeka Jordan – odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. Kąpiel w Morzu Martwym. Przejazd przez Pustynię Judzką. Betania. Sanktuarium Łazarza, Marty i Marii. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

5. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – ŚW. GÓRA SYJON • Śniadanie. Wizyta w Betlejem. Początek na Polu Pasterzy w miejscu, gdzie Anioł ogłasza Dobrą Nowinę. Przejazd pod Bazylikę Bożego Narodzenia, miejsce gdzie znajduje się czternastoramienna gwiazda – tu na świat przyszedł Jezus. Następnie wizyta w Grocie Mlecznej – miejsce modlitwy o dobre macierzyństwo. Przejazd do Jerozolimy, Ściana Płaczu – jedyna zachowana do dnia dzisiejszego pozostałość Świątyni Jerozolimskiej. Przejście do wieczernika i wizyta w nim. Wizyta w Opactwie Zaśnięcia NMP. Następnie Synagoga monumentu Króla Dawida. Przejście do kościoła Św. Piotra in Gallicantu – miejsce płaczu św. Piotra po zaparciu się Jezusa. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

6. DZIEŃ: JEROZOLIMA – GÓRA OLIWNA – AIN KAREM • Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną – wizyta w miejscu Wniebowstąpienia Pańskiego. Przejście do kościoła Pater Noster, a potem zejście drogą Niedzieli Palmowej do kościoła Dominus Flevit – tu Pan zapłakał nad losem Jerozolimy. Przejście do Ogrójca – ogród Getsemani i Bazylika Narodów, czyli kościół Agonii Chrystusa. Potem nawiedzenie Grobu NMP i Groty Apostołów, zwanej też grotą zdrady Judasza. Przejazd do Ain Karem. Kościół św. Jan Chrzciciela – miejsce jego narodzin. Wizyta w Kościele Nawiedzenia – miejsce spotkania NMP-y ze Św. Elżbietą. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

7. DZIEŃ: JEROZOLIMA – STARE MIASTO • Śniadanie. Przejazd do Jerozolimy – kościół św. Anny i sadzawka Betesda, kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy. Czas na zakupy i indywidualną modlitwę w bazylice Bożego Grobu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

8. DZIEŃ: TEL AVIV – KATOWICE • Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Odprawa bagażowo biletowa, wylot do Katowic. Zakończenie pielgrzymki.

IZRAEL ZE ŹRODŁAMI JORDANU (lub „po raz drugi”)

1. DZIEŃ: KATOWICE – TEL AVIV • Spotkanie pielgrzymów na lotnisku w Katowicach – Pyrzowicach. Dojazd na lotnisko we własnym zakresie. Lądowanie w Tel Avivie. Przejazd do Nazaretu. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.

2. DZIEŃ: BANIAS – NAZARET • Śniadanie. Przejazd do Cezarei Filipowej. Ruiny miasta Paneas – Banias, gdzie Piotr wyznał wiarę w Jezusa jako Mesjasza. Wizyta przy źródłach Jordanu i jego wodospadach. Kana Galilejska – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Nazaret: Grota i bazylika Zwiastowania NMP, kościół św. Józefa. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.

3. DZIEŃ: NAZARET – KAFARNAUM • Śniadanie. Przejazd na Górę Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha: kościół Rozmnożenia Chleba i kościół Prymatu św. Piotra. Kafarnaum – „Miasto Jezusa”. Przepłynięcie statkiem po jeziorze Genezaret. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

4. DZIEŃ: JERYCHO – GÓRA KUSZENIA – MORZE MARTWE – BETLEJEM • Śniadanie. Przejazd do Jerycha – wejście na Górę Kuszenia i widok sykomory Zacheusza. Rzeka Jordan – odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. Kąpiel w Morzu Martwym. Przejazd przez Pustynię Judzką. Wadi Qelt. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

5. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – ŚW. GÓRA SYJON • Śniadanie. Wizyta w Betlejem. Początek na Polu Pasterzy w miejscu, gdzie Anioł ogłasza Dobrą Nowinę. Przejazd pod Bazylikę Bożego Narodzenia, miejsce gdzie znajduje się na świat przyszedł Jezus. Następnie wizyta w Grocie Mlecznej – miejsce modlitwy o dobre macierzyństwo. Przejazd do Jerozolimy, Ściana Płaczu – jedyna zachowana do dnia dzisiejszego pozostałość Świątyni Jerozolimskiej. Przejście do wieczernika i wizyta w nim. Wizyta w Opactwie Zaśnięcia NMP. Następnie Synagoga monumentu Króla Dawida. Przejście do kościoła Św. Piotra in Gallicantu – miejsce płaczu św. Piotra po zaparciu się Jezusa. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

6. DZIEŃ: JEROZOLIMA – GÓRA OLIWNA – PUSTELNIA ŚW. JANA • Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną – wizyta w miejscu Wniebowstąpienia Pańskiego. Przejście do kościoła Pater Noster, a potem zejście drogą Niedzieli Palmowej do kościoła Dominus Flevit – tu Pan zapłakał nad losem Jerozolimy. Przejście do Ogrójca – ogród Getsemani i Bazylika Narodów, czyli kościół Agonii Chrystusa. Potem nawiedzenie Grobu NMP i Groty Apostołów, zwanej też grotą zdrady Judasza. Przejazd do Ain Karem – na pustelnię św. Jan Chrzciciela – miejsce jego dojrzewania duchowego. Wizyta w kościele przy domniemanym grobie Św. Elżbiety. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

7. DZIEŃ: JEROZOLIMA – STARE MIASTO • Śniadanie. Przejazd do Jerozolimy – kościół św. Anny i sadzawka Betesda, kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy. Czas na zakupy i indywidualną modlitwę w bazylice Bożego Grobu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

8. DZIEŃ: TEL AVIV – KATOWICE • Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Odprawa bagażowo biletowa, wylot do Katowic. Zakończenie pielgrzymki.

IZRAEL i JORDANIA

1. DZIEŃ: KATOWICE – TEL AVIV – BETLEJEM • Zbiórka na lotnisku, odprawa biletowo-bagażowa, wylot do Izraela. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

2. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – SYJON • Śniadanie. Wizyta w Betlejem. Początek na Polu Pasterzy. Przejazd pod Bazylikę Bożego Narodzenia. Następnie wizyta w Grocie Mlecznej. Przejazd do Wieczernika i wizyta w nim oraz w Opactwie Zaśnięcia NMP. Następnie Synagoga monumentu Króla Dawida. Ściana Płaczu – jedyna zachowana do dnia dzisiejszego pozostałość Świątyni Jerozolimskiej. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

3. DZIEŃ: GÓRA OLIWNA – JEROZOLIMA – AIN KAREM • Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną – panorama na miasto. Wizyta w kościele Pater noster i w miejscu Wniebowstąpenia Pańskiego. Potem zejście drogą Niedzieli Palmowej do kościoła Dominus Flevit – tu Pan zapłakał nad losem Jerozolimy. Przejście do Ogrójca – ogród Getsemani i Bazylika Narodów, czyli kościół Agonii Chrystusa. Przejazd do Ain Karem. Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

4. DZIEŃ: STARE MIASTO – MORZE MARTWE – JERYCHO • Śniadanie. Przejazd do Bramy Lwów. Wizyta w Kościele Świętej Anny. Przejście i nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Msza święta i zwiedzanie Bazyliki Bożego Grobu. Przejazd do Jerycha. Widok panoramiczny Góry Kuszenia. Przejazd nad Morze Martwe. Relaksująca Kąpiel. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

5. DZIEŃ: NAZARET – KANA GALILEJSKA – JEZIORO GALILEJSKIE – AMMAN • Wczesne śniadanie. Przejazd do Nazaretu wizyta w Bazylice Zwiastowania NMP i kościele św. Józefa. Potem nawiedzenie Sanktuarium w Kanie Galilejskiej. Następnie przejazd do Tabghi i nawiedzenie kościoła Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz kościoła Prymatu św. Piotra. Przejazd na granicę izraelsko – jordańską. Obiadokolacja i nocleg w Ammanie.

6. DZIEŃ: AMMAN – GÓRA NEBO – MADABA – BETANIA ZA JORDANEM – WADI MUSA • Śniadanie. Przejazd przez Amman – panorama miasta. Przejazd do Betanii za Jordanem. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w miejscu Chrztu Jezusa po jordańskiej stronie. Następnie wizyta na Górze Nebo. Msza św. Przejazd do Madaby – miasta Chrześcijan. Wizyta w Cerkwi Św. Jerzego, gdzie znajduje się podłoga mozaikowa z jakby mapą miejsc Ziemi Św. Przejazd do Wadi Musa. Obiadokolacja i nocleg w Wadi Musa przy Petrze.

7. DZIEŃ: PETRA – BETLEJEM • Śniadanie. Zwiedzanie Petry – starożytna metropolia na południu Jordanii, jeden z 7 cudów świata. Skarbiec, Grobowce Królewskie, Wąwóz Siq – to tylko niektóre z wyjątkowych miejsc, które kryje w sobie skalne miasto. Przejazd na granicę jordańsko – izraelską. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

8. DZIEŃ: BETLEJEM – TEL AVIV – KATOWICE • Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Odprawa biletowo-bagażowa, wylot do Katowic. Zakończenie pielgrzymki.

JORDANIA Z JEROZOLIMĄ I BETLEJEM

1. DZIEŃ: KRAKÓW – AMMAN • Zbiórka na lotnisku, odprawa biletowo-bagażowa, wylot do Jordanii. Obiadokolacja i nocleg w Ammanie.

2. DZIEŃ: AMMAN – GÓRA NEBO – MADABA – BETANIA ZA JORDANEM – WADI MUSA • Śniadanie. Przejazd do Betanii za Jordanem. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w miejscu Chrztu Jezusa po jordańskiej stronie. Następnie wizyta na Górze Nebo. Msza św. Przejazd do Madaby – miasta Chrześcijan. Wizyta w Cerkwi Św. Jerzego, gdzie znajduje się podłoga mozaikowa z jakby mapą miejsc Ziemi Św. Przejazd do Wadi Musa. Obiadokolacja i nocleg w Wadi Musa przy Petrze. Fakultatywna możliwość skorzystania z masażu.

3. DZIEŃ: PETRA – WADI RUM • Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie Petry – starożytna metropolia na południu Jordanii, jeden z 7 cudów świata. Skarbiec, Grobowce Królewskie, Wąwóz Siq – to tylko niektóre z wyjątkowych miejsc, które kryje w sobie skalne miasto. Jedynie całodniowa wizyta umożliwia odwiedzenie grobu Aarona na górze Hor, dla najbardziej wytrzymałych wędrowców pieszych. Obiadokolacja i nocleg w Wadi Rum w obozowisku beduińskim.

4. DZIEŃ: WADI RUM – EJLAT • Śniadanie. 2-3 godzinny przejazd Jeepami 4×4 po Wadi Rum, pustyni na której nakręcono film „Lawrence z Arabii”. Fakultatywna możliwość 15 min. przejażdżki na wielbłądzie. Przejazd na granicę jordańsko – izraelską. Przejazd do Ejlatu, kąpiel w Morzu Czerwonym. Obiadokolacja i nocleg w Ejlacie.

5. DZIEŃ: JEROZOLIMA – STARE MIASTO – GÓRA SYJON • Śniadanie. Przejazd do Jerozolimy. Przejazd do Bramy Heroda. Wizyta w Kościele Świętej Anny. Przejście i nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Msza święta i zwiedzanie Bazyliki Bożego Grobu. Przejście do Ściany Płaczu – jedyna zachowana do dnia dzisiejszego pozostałość Świątyni Jerozolimskiej. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

6. DZIEŃ: BETLEJEM – JERYCHO – MORZE MARTWE – AMMAN • Śniadanie. Początek na Polu Pasterzy. Przejazd pod Bazylikę Bożego Narodzenia. Następnie wizyta w Grocie Mlecznej. Przejazd do Jerycha. Widok panoramiczny Góry Kuszenia i sykomory Zacheusza. Przejazd nad Morze Martwe. Relaksująca Kąpiel. Przejazd na granicę izraelsko – jordańską. Obiadokolacja i nocleg w Ammanie.

7. DZIEŃ: AMMAN – GERAZA • Śniadanie. Wizyta w Fortecy Ammanu – starożytna część miasta. Przejazd do Amfiteatru i wizyta. Przejazd do starożytnych ruin miasta Jerash – biblijnej Gerazy. Obiadokolacja i nocleg w Ammanie.

8. DZIEŃ: AMMAN – KRAKÓW • Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Odprawa biletowo-bagażowa, wylot do Krakowa. Zakończenie pielgrzymki.

Pozdrawiam. Pokój i Dobro!

o. dr Feliks K. Rachwalik OFM

delegatura-ziemi-swietej-w-chorzowie

5 komentarzy do wpisu „Pielgrzymki do Ziemi Św. i nie tylko…”

  1. Szczęść Boże.
    Chciał bym z żoną wziąć udział w pielgrzymce do Ziemi świętej. Czy są planowane w terminie październik, listopad 2018?
    Proszę o informację jeśli takowe będą organizowane.

    Odpowiedz
  2. Dzień dobry planujemy z mężem wyjazd do ziemi świetnej. W styczniu czy można prosić jakieś oferty. Jeżeli państwo mają Izraela poraz 2 to też chętnie zobaczymy oferty. I jeszcze jedno pytanie czy są wyloty z Krakowa. Dzięki. Pozdrawiam.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.