27.08.2017r. XXI niedziela zwykła

Dzisiaj w Ewangelii widzimy jak Chrystus powierza świętemu Piotrowi klucze królestwa niebieskiego. Mówi do niego, że na nim zbuduje swój Kościół. Dzieje się to po tym, jak Jezus pyta swoich uczniów za kogo uważają Go ludzie. Chociaż padają różne odpowiedzi to jednak żadna nie jest prawidłowa. Dopiero, gdy pytanie trafia do uczniów, oni rozpoznają Go, wiedzą, że nie jest tylko prorokiem, jacy byli przed Jego przyjściem na świat. Widzą, że jest On Mesjaszem, Synem Boga żywego. Rozpoznali Go. Stało się tak, dlatego, bo uczniowie przebywali ze swoim Mistrzem często i długo. Podobnie i my, jeśli nie poświęcimy Mu swojego czasu nie będziemy w stanie rozpoznać Go, gdy do nas przyjdzie. Musimy postawić Jezusa na pierwszym miejscu w naszym życiu, bo gdy On jest na pierwszym miejscu to wtedy wszystko inne jest na swoim miejscu. Kiedy Jezus stanie się dla nas tym, kim jest naprawdę wtedy całe nasze życie nabierze swoistego sensu i porządku.