VII NIEDZIELA ZWYKŁA rok A

VII niedziela zwykła rok A

Mt 5,38-48.

Słyszeliście, że powiedziano: ?Będziesz miłował swego bliźniego swego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.? A Ja wam powiadam: ?Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się?? Jezus przybywa z wypełnieniem starej litery prawa z nowym dynamicznym wskazaniem, można by powiedzieć czymś nielogicznym. Proponując postawę miłowania, Jezus nie jest w stanie przypływu pewnych pozytywnych emocji, to konkretna postawa objawiająca się w czynie. Tak więc przykazanie miłości, bo tak jest nazwane jest realną postawą wobec drugiego człowieka ? bliźniego. Bezwarunkowa postawa człowieka mobilizuje do działania, a nie do nie ograniczania, jeszcze bardziej prowokuje do postawy wskazanej przez Jezusa ? do modlitwy za nieprzyjaciół. Ewangelista opisując postawę miłości wobec nieprzyjaciół stawia na pierwszym miejscu tego który pierwszy to uczynił ? Jezusa Chrystusa. Czymś naturalnym dla Jezusa jest postawa jaką proponuje swoim uczniom. Ta nowa wizja moralności zawiera konkretny kierunek postępowania w życiu, w codzienności. Tym co słuchacz i czytelnik ma otrzymać, nie jest zbiór niekompletnych i konkretnych przepisów postępowania, ale autentyczne i nowe życie, odczucie tego co słuszne i nie słuszne, odczucie ideału etycznego. Ideał znajduje się zawsze przed nimi i jak gwiazda przewodnia wzywa do ciągłego postępowania naprzód[1].

?Kto mnie miłuje ? mówi Pan ? będzie zachowywał moje przykazania. To zaś jest moje przykazanie – powiada abyście się wzajemnie miłowali?. Kto miłuje Boga, ten całym sercem miłuje także bliźniego. Taki człowiek nie zatrzymuje dla siebie tego, co posiada, ale prawdziwie Bożą hojnością dzieli się z potrzebującymi ? powiada św. Maksym komentując postawę miłości[2]. A święty Hieronim powie: przestanie nienawiści wobec nieprzyjaciół nie jest cnotą, w której człowiek naśladuje Boga. Prawdziwą cnotą jest miłość nieprzyjaciół.

 

[1] ks. Antoni Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, Nowy komentarz biblijny ? Nowy Testament, cz.I, wyd. św. Paweł, s. 270 ? 275.

 

[2]  Z dzieła Św. Maksyma Wyznawcy, opata, O miłości