Świeto Przemienienia Pańskiego

?To jest Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie? (Mt 17,7)

 

To już po raz drugi padły te powyższe słowa. Pierwszy raz świat usłyszał je, gdy św. Jan Czciciel udzielał chrztu pokuty, stojąc w rzece Jordan, wołał wtedy: ?Pośród was stanął ten którego wy nie znacie?, a potem palcem skazał na Mesjasza i powiedział: ?Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata?. A gdy Pan Jezus wszedł do wody prosząc o chrzest, a Jan czując się niegodny, sprzeciwiał się tej prośbie, Pan Jezus pouczył swego poprzednika: <<Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.>> Wtedy mu ustąpił, a gdy Jezus został ochrzczony, otwarły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: ?Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.?(Mt.3, 15). Te same słowa Bóg Ociec wypowiedział na górze Tabor w dniu przemienienia. Dodał jeszcze słowa: ?Jego słuchajcie?.

Przy chrzcie w Jordanie, jak również na Górze Tabor, objawiła się cała Trójca Święta.

Bóg Ojciec przemówił i w skazał na człowieka Jezusa z Nazaretu, że jest Jego SynemA Duch Święty w postaci jaśniejącej i promieniejącej gołębicy unosił się nad Jego głową.

A więc Mamy ?Jego słuchać?, toteż wierzymy, że:

Bóg Ojciec świat stworzył,

Syn Boży świat odkupił

Duch Święty świat uświęcił.

Po co Objawiła się Cala Trójca Święta i objawił się Przemieniony Chrystus na Górze Tabor? Pan Jezus w ten sposób przygotował Apostołów, aby gdy przyjdzie czas, kiedy zobaczą Zbawiciela umęczonego, sponiewieranego, by uwierzyli, że gdy wypełnią się Pisma, że będzie umęczony, ale też, że zmartwychwstanie w chwale, by śmierć Boga Syna jako człowieka nie stała się zgorszeniem dla Apostołów i wszystkich wierzących. Musieli zobaczyć, że Chrystus i wszyscy przez Chrzest włączeni w Chrystusa po śmierci doznają chwały jak objawiający się Chrystus. Wierzymy w to i zgodnie z głosem Ojca ?Jego słuchajcie? jesteśmy Bogu posłuszni.

?Wierzę w ciebie Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy, wierzę coś objawił Boże. Twe słowo mylić nie może. Amen.


br. Karmel OFM