Wspólnota 50+ w Panewnikach

IMG_1564W środę, 21 stycznia, wraz ze wspólnotą ?50 plus? wybraliśmy się do Katowic-Panewnik. Udaliśmy się najpierw do bazyliki, by podziwiać, w roku poświęconym życiu konsekrowanemu, szopkę zawierającą postacie ze środowiska życia zakonnego. W ołtarzu głównym, obok groty Świętej Rodziny, dostrzegliśmy stałą postać – Św. Franciszka z Asyżu. Nieco dalej, ponad bocznym ołtarzem, można było podziwiać siostry zakonne (jeśli dobrze pamiętam – Służebniczki NMP) oraz zakonników (Cysters, Dominikanin), którzy na tle katedry w Katowicach wychwalali Pana.

Kolejnym miejscem naszej modlitwy tego dnia stał się ruchomy żłóbek, po nim udaliśmy się do żywego żłóbka, po drodze przechodząc przez herbarium Św. Franciszka. Naszą wizytę zakończyliśmy w Domu Parafialnym, gdzie O. Proboszcz – Alan Rusek OFM, opowiedział nam o dziele powtórnego ożywienia tego budynku. Nasz pobyt w Panewnikach zakończyliśmy przy kawie i smacznym ciastku.

Kończąc ten pobyt wszyscy zauważyli, że do tego klasztoru i kościoła warto wracać. A zatem – do zobaczenia.

o.Feliks

Kilka zdjęć: