Grób Chrystusa będzie poddany renowacji

30158Dnia 22. marca 2016 r. pielgrzymi przybyli do Bazyliki Bożego Grobu z pewnością stawiali sobie pytanie: co takiego dzieje się w Bożym Grobie, skoro zgromadzili się wokół niego Grecy prawosławni, Franciszkanie (reprezentanci Kościoła Rzymsko-Katolickiego) i Armeni prawosławni? Czyżby chcieli poświęcić rusztowanie?

W ostatnich miesiącach, w wielkim sekrecie, przełożeni kościołów Ziemi Św. zamieszkujących w Bazylice Zmartwychwstania, opracowywali pogłębione studium nad możliwością przeprowadzenia renowacji Grobu Chrystusa. Nie jest sekretem rzecz jasna, że Grób ten, usytuowany centralnie w rotundzie Bazyliki, jest w stanie zaawansowanej degradacji.

Prace i konsultacje dały początek konferencji, która odbyła się na początku marca w Atenach. Uczestniczyli w niej niektórzy ministrowie rządu Grecji, Patriarchowie Prawosławni Aten oraz Jerozolimy, Teofil II, Kustosz Ziemi Św., o. Pierbattista Pizzaballa, Patriarcha armeński Nourhan Manougian oraz wielu zaproszonych gości.

Podczas spotkania Pani Profesor Antonia Moropoulou, docent National Technical University w Atenach (NTUA), zaprezentowała rezultaty studium prowadzonego przez nią nt. stanu budynku. To wielokierunkowe studium zostało zrealizowane we współpracy z wieloma innymi naukowcami greckimi. Pani Profesor Moropoulou ukazała wady strukturalne budynku, datowane na okres konstrukcji. Poza tym ukazała, iż niektóre czynniki współczesne przyczyniają się także do całościowej słabości, jak chociażby potężne natężenie ruchu pielgrzymkowego i turystycznego.

cd.

Podstawowym powodem poruszenia bloków marmurowych jest spowodowana zmianami zaprawy, która zaś jest zależna od rosnącej wilgotności wytworzonej przez skondensowany oddech odwiedzających. Studium termograficzne południowej strony budynku pokazało ponadto, że użytkowanie świec, spalających się godzinami w niewielkiej odległości od struktury (nie dotykając jej jednak), wywołuje mocny nacisk termiczny na marmurze. Do tego wszystkiego dochodzi także dym, który dodaje elementy czarne i oleiste, które pogarszają stan marmuru, kreując kondycje reakcji fizyko-chemicznych, które zwiększają oksydację i niszczą powierzchnię architektoniczną.

Rusztowania zostały od razu zdjęte, zaś prace zostaną podjęte po zakończeniu prawosławnych świąt paschalnych. Zaplanowane są prace, które potrwają przez co najmniej osiem miesięcy i zostaną zakończone na początku 2017 roku, czyli w 70 lat po zainstalowaniu metalowego zabezpieczenia, dokonanego w czasie Protektoratu Brytyjskiego. Prace te będą ciągle dokumentowane przez ekipę złożoną z około 30 profesorów różnych wydziałów NTUA oraz ekspertów strony katolickiej oraz armeńskiej. W tym czasie prac miejsce święte pozostanie otwarte dla potrzeb kultu oraz odwiedzin wiernych.

Prace rozpoczną się od demontażu budynku Bożego Grobu by zrekonstruować go w identyczny sposób do aktualnej postaci. Wymienione zostaną jedynie części zbyt delikatne lub zniszczone. Bloki marmurowe, będące w dobrym stanie, zostaną oczyszczone, a całość struktury zostanie skonsolidowana. Prace będą opłacone przez 3 podstawowe wyznania chrześcijańskie Bożego Grobu: Grecko-prawosławną, Katolicką (reprezentowaną przez Franciszkanów) i Armeńską. Dołożą się do nich także publiczne źródła finansowe  otrzymane od rządu greckiego i dobroczyńców prywatnych. Także Światowy Fundusz Konserwacji Monumentów (World Monuments Fund, WMF), wykazał swoje zainteresowaniu w uczestnictwie finansowania dzieła.