Fr. Francesco Patton został wybrany na nowego Kustosza Ziemi Świętej

51173
Fr. Francesco Patton został wybrany na nowego Kustosza Ziemi Świętej.

Definitorium Generalne Braci Mniejszych, za zgodą Stolicy Apostolskiej, wybrało fr. Francesco PATTON jako nowego Kustosza. Zastąpi on Fr. Pierbattista Pizzaballa, który pełnił tę funkcję przez dwanaście lat.

Rola Kustosza Ziemi Świętej na Bliskim Wschodzie

Postać kustosza jest szczególnie istotna dla Kościoła w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie.

? W Ziemi Świętej

W Ziemi Świętej, Kustosz, oprócz prowadzenia Kustodii Ziemi Świętej, która jest podstawowym zadaniem Zakonu Braci Mniejszych, jest również częścią Zgromadzenia Katolickich Księży Ziemi Świętej, które skupia wszystkich biskupów katolickich i wikariuszy biskupich obrządków łacińskiego i wschodniego.

Franciszkanie są obecni w Ziemi Świętej od XIII wieku. To Kustosz, który w imieniu Kościoła katolickiego pielęgnuje i straże większości miejsc Wcielenia Jezusa. On również dba o „żywe kamienie” Ziemi Świętej, innymi słowy, o wspólnotę katolicką, która jest obecna w tym kraju, a Kustosz jest punktem kontaktowym dla kościołów grecko-prawosławnego, ormiańskiego, koptyjskiego, syryjskiego i etiopskiego, z którymi relacje są regulowane przez Status Quo, prawo zwyczajowe.

? Na Bliskim Wschodzie

Terytorium Kustodii jest rozłożone w kilku krajach: Izrael, Palestyna, Liban, Syria, Jordania, Cypr i Rodos, w Kairze, w klasztorze w Mouski, kustosz jest łącznikiem między patriarchami, biskupami i nuncjuszami apostolskimi z tych krajów.

Obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie wymaga, aby Kustosz śledził sytuację społeczną i polityczną w tych krajach, w celu podjęcia decyzji, jakie są priorytety misji franciszkańskiej wszędzie tam, gdzie są obecni bracia.

Zatem Kustodia Ziemi Świętej rozwinęła na przestrzeni wieków sieć działań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, tak aby utrzymywać i ożywiać wiarę i życie lokalnych społeczności.

? W służbie Kościoła powszechnego

Ale Kustodia, pamiętając o lokalnych realiów, jest również nastawiona na powitania pielgrzymów i turystów zagranicznych we wszystkich (50) kaplicach, które ma pod swoją jurysdykcją. Ułatwiając im doświadczenie Ziemi Świętej jako kraj Piątej Ewangelii (słowa papieża Pawła VI) – Kustodia i jej prowincjalni liderzy winni ukazać uniwersalny charakter tej ziemi wybranej przez Boga.
To dlatego Kustosz musi zwracać uwagę na potrzeby i duchowych i materialnych aspiracji pielgrzymów, a także zachowanie miejsc świętych.

Proces wyborczy

Definitorium generalne Zakonu Braci Mniejszych wybiera kustosza, za zgodą Stolicy Apostolskiej.
Wcześniej bracia z Prowincji Kustodii byli konsultowani, podczas kanonicznej wizyty kapłana-wizytatora.

? Wybór przez braci z Kustodii

Wybory przez braci z Kustodii odbyły się w głosowaniu tajnym, w dwóch turach. Każdy zakonnik może wyznaczyć trzech potencjalnych kandydatów.
Wynik pierwszej tury jest publiczny, podczas gdy druga jest utrzymywana w tajemnicy.
Tylko pierwszych 12 imion współbraci, któzy otrzymają największą liczbę głosów w pierwszej turze, znajdują się na liście w drugim głosowaniu. Pierwsze trzy nazwiska, które otrzymają największą liczbę głosów w drugiej turze są wysyłane do Definitorium generalnego Zakonu Braci Mniejszych w Rzymie.

? Wybory przez Definitorium i zgoda Stolicy Apostolskiej

Definitorzy Generalni wybierają Kustosza z uwzględnieniem imion pochodzących z wyborów Braci Kustodii, i jest on wolny, aby dodać inne osoby oprócz tych już wyznaczony przez braci z Kustodii.

Wybór Definitorium jest prezentowane przez Ministra Generalnego Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, która ocenia i zatwierdza go.

Po uzyskaniu zatwierdzenia i wyrażeniu zgody przez kandydata, Minister generalny wraz z Definitorium Zakonu, informuje Wizytatora Generalnego, który następnie przesyła wiadomości do Kustodii.

Trzy ceremonie zaznaczają objęcie funkcji przez nowego Kustosza.

? Uroczyste Wejście do Jerozolimy

Zaczyna się przy Jaffa Gate w drodze do klasztoru Świętego Zbawiciela, w siedzibie Kurii Kustodii.
Ustępujący kustosz, w towarzystwie Gwardiana klasztoru Najśw. Zbawiciela i Wizytatora kanonicznego wita swojego następcę.
Potem Wizytator odczytuje dekret nominacji, ustępujący Kustosz uroczyście daje mu pieczęć Kustodii, na którym jest napisane „Conventus Sigillum Guardiani Sacri Montis Zion”.

Kustosz składa przysięgę. Następnie każdy zakonnik obiecuje mu posłuszeństwo.

? Uroczyste wejście do Grobu Pańskiego

Od kościoła klasztornego, bracia następnie udają się do Grobu Pańskiego z uroczystym wejściem. Kustosz jest witany w progu bazyliki przez przełożonych trzech głównych wspólnot tego świętego miejsca: prawosławnych, franciszkanów i Ormian.

? Wejście w Betlejem

Pozostawiając Jerozolimę, procesja odbywa starożytną drogę patriarchów z tradycyjnym przystankami w klasztorze Mar Elias, która oznacza wejście do konglomeratu trzech chrześcijańskich wiosek Betlejem, Beit Sahour oraz Beit Jala; to tu zatrzymuje się przy Grobie Racheli, i wreszcie, w kościele Narodzenia. Po powitaniu przez przełożonego wspólnoty lokalnej franciszkanów, nowy Kustosz wchodzi przez drzwi pokory, które prowadzą do nawy kościoła Justyniana gdzie Kustosz jest witany tym razem przez przełożonych prawosławnych, franciszkanina i społeczności ormiańskiej.
Następnie bracia udają się do kościoła św Katarzyny, parafii prowadzonej przez franciszkanów.

Pierwszych sześć lat urzędu Kustosza może być przedłużonych na kolejne trzy lata i, wyjątkowo, w przypadku postulatu (to znaczy, jeśli wielu braci będzie tego chciało), na kolejne trzy lata.

Statuty, które regulowały zasady Kustodii Ziemi Świętej w 1980 roku zostały zatwierdzone w 1746 przez papieża Benedykta XIV poprzez Breve in Supremo. Na tej podstawie, Kustosz, który zawsze był włochem poprzez tradycję stał się Włochem z nadania prawa.
W rzadkich przypadkach, Kustosz wybierany był z innej narodowości: Fr. Martino of Aragon (1375), Fr. Gérard d’Aquitaine (1392), a Fr. Mauro (1501, Hiszpania) etc.
Na podstawie tych przepisów, Wikariuszem Kustodii był wybierany francuz i prokuratorem zawsze był hiszpan. Te statuty zostały jednak odwołane, i dzisiaj Kustoszem może zostać przedstawiciel dowolnej narodowości, także w celu zagwarantowania poczucia międzynarodowości, Wikariusz Kustodii musi być jednak innego pochodzenia językowego.

Za: Fr. Sergio Galdi OFM, Sekretarzem Ziemi Świętej