Komunikat z Kustodii Ziemi Świętej: Wybory Dyskretorium

51684

W środę, 13 lipca, bracia kapitulni przystąpili do wyborów członków Dyskretorium, czyli rady O. Kustosza. Każdy dyskret kieruje daną grupą językową.

Dyskret dla języków: niemieckiego, greckiego, francuskiego i języków słowiańskich, Grupa A:
Fr. Siniša Srebrenović
Grupa składa się z 37 braci

Dyskret dla języka angielskiego, grupa B:
Fr. John Luke Gregory
Grupa składa się z 52 braci

Dyskret dla języka włoskiego, grupa C:
Fr. Bruno Varriano
Grupa składa się z 53 braci

Dyskret dla języków bliskowschodnich, grupa D:
Fr. Ibrahim Faltas
Grupa składa się z 62 braci

Dyskret dla języków hiszpańskiego i portugalskiego, grupa E:
Fr. Marcelo Cichinelli
Grupa składa się z 56 braci

Dyskretorium

Członkowie Dyskretorium to bracia wybrani według różnych grup językowych, są bezpośrednią częścią Kurii (grupa językowa jest reprezentowany przez co najmniej 12 ludzi, którzy mówią tym samym językiem). Dyskretorium spotyka się raz w miesiącu, aby pomóc Kustoszowi w podejmowaniu decyzji. Zatwierdza roczne sprawozdania finansowe i inne sprawozdania od braci, którym zostały przydzielone konkretne urzędy. Przynajmniej raz w roku, przymuje braci, którzy są odpowiedzialni za formację i którzy składają raport o stanie ich działalności. Kustosz i wikariusz Kustodii są automatycznie członkami Dyskretorium. Dyskretorium, pragnąc rozpoznać konkretne sytuacje, może zaprosić każdego zakonnika lub świeckiego, aby otrzymać właściwe opinie i porady.