Uroczyste poświęcenie pomieszczeń Delegatury Ziemi Św. przez O. Generała


Dnia 13.10.2016 r. przybył ok. godz. 19.00 do naszego klasztoru w Chorzowie-Klimzowcu Minister Generalny całego Zakonu Braci Mniejszych, O. Michael Anthony Perry OFM. Zmęczony, po całym dniu spotkań ze współbraćmi naszej Prowincji, został z wielką radością powitany przez braci chorzowskiego klasztoru, pod przewodnictwem O. Idziego Soroburskiego OFM, wikariusza klasztoru. Dzięki krótkiej prezentacji multimedialnej, dokonanej przez dyrektora Centrum – o. Euzebiusza Skorupę OFM, zapoznał się z funkcjonowaniem Franciszkańskiego Centrum Powołaniowego. Następnie odwiedził poszczególne części naszego klasztoru, w tym nowo powstałą Delegaturę Ziemi Św. Po kolacji zaś na prośbę Delegata Ziemi Św., o. Feliksa Rachwalika OFM, Minister Generalny dokonał uroczystego poświęcenia Delegatury, przypominając, że troska o Ziemię Św. jest integralną częścią powołania franciszkańskiego. W obrzędzie poświęcenia uczestniczyli także: o. Ivan Sesar OFM – Definitor Generalny Zakonu (wywodzi się również z Prowincji Wniebowzięcia NMP, ale w Bośni i Hercegowinie), o. Antonin Brząkalik OFM, Minister Prowincjalny naszej Prowincji, o. Dymitr Żeglin OFM, Wikariusz Prowincji, o. Sergiusz Bałdyga OFM – gwardian klasztoru w Panewnikach, oraz współbracia z naszej wspólnoty klasztornej na czele z o. Oktawiuszem Lamorskim OFM, przełożonym i proboszczem.


Byli obecni, oprócz wyżej wspomnianych: o. Eryk Gawleta OFM, o. Samuel Kukiełka OFM, br. Bazyli Skaźnik OFM, dk. Tymoteusz Krajewski OFM oraz br. Świerad Mierzwa OFM.


W geście wdzięczności za dokonane poświęcenie, O. Generał otrzymał ikonę Zwiastowania NMP, przywiezioną z Ziemi Św. a wykonaną przez tamtejszych chrześcijan. O. Michael na pamiątkę swojej wizyty przekazał zaś Pieśń Słoneczną św. Franciszka z Asyżu, podpisaną przez Niego, składając jednocześnie życzenia obfitości Bożej łaski.

Podczas tego historycznego momentu wspominaliśmy także niedawno zmarłego  byłego Generała Zakonu, o. John’a Davida Vaughn’a OFM, który w 1982 r. dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę naszego klasztoru, co upamiętnia tablica, umieszczona przy głównym wejściu do klasztoru.