Zmiany personalne w klasztorach Kustodii 2016 r.

39050
Jak to zwykle bywa, w klasztorach po kapitule kustodialnej odbywają się zmiany personalne. Jako, że czytelnicy tej strony są Polakami, więc pozwólcie, że ograniczę się do zmian dokonanych wśród naszych rodaków. Wcześniej już opisywano, że Wikariuszem Kustodii Ziemi Św. został wybrany o. Dobromir Jasztal OFM. Pozostałe zmiany lub potwierdzenia urzędów:

  • O. Seweryn Lubecki OFM, pozostaje dyrektorem Casa Nova w Ain Carem;
  • O. Antoni Szlachta OFM został wybrany dyrektorem Casa Nova w Betlejem oraz ekonomem klasztoru;
  • O. Franciszek Wiatr OFM pozostaje przełożonym na Pustelni św. Jana w Ain Karem;
  • O. Władysław Brzeziński OFM pozostaje przełożonym w kościele Nawiedzenia NMP w Ain Karem;
  • O. Wojciech Bołoz OFM pozostaje przełożonym wspólnoty w Tabdze;
  • Br. Ananiasz Jaskólski OFM zostaje przeniesiony do Betlejem jako zakrystian w Bazylice Bożego Narodzenia;
  • O. Zacheusz Drążek OFM został wybrany prezesem, czyli przełożonym klasztoru Franciszkanów w Bazylice Bożego Grobu;
  • Br. Auksencjusz Gad pozostaje zakrystianem w Bazylice Bożego Grobu oraz ekonomem wspólnoty.

Wszystkim współbraciom gratulujemy i życzymy wytrwałości i cierpliwości w tej niełatwej posłudze z daleka od ojczyzny.