III Niedziela zwykła, rok B

Ewangelia (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: ?Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!?

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: ?Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi?. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

 

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam bardzo ciekawe wydarzenie, Jezus Chrystus powołuje swoich uczniów. W owym tekście jest mowa o Szymonie i Andrzeju oraz Jakubie i Janie do których podchodzi i mówi ? Pójdźcie za mną?, tylko tyle, żadnych zbędnych słów. O co w tym chodzi? By zrozumieć fakt powołania i to do czego nas powołuje musimy wrócić do początku dzisiejszego czytania. Jezus przychodzi do Galilei i głosi Ewangelię Bożą. I to jest klucz do zrozumienia dzisiejszej Ewangelii. Chrystus pragnie naszego nawrócenia, w jaki sposób, po przez słuchanie Słowa Bożego i wypełnianie jego nauki. Podkreśla to słowami: ?Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię?. To pewnego rodzaju wołanie do nas : ? Masz mało czasu, tylko swoje życie na ziemi, by uwierzyć w Ewangelię i otrzymać życie wieczne?. Ewangelia jest tym, co porusza nasze serce, to słowa które Bóg kieruje do ciebie osobiście. To słowa które będą przemieniały twoje życie.

Dalej jest mowa o powołaniu uczniów. Jezus nie powołuje tu wielkich uczonych, bogatych ludzi, a prostych rybaków. I tu Jezus jednym zdaniem zmienia ich życie ? Pójdźcie za mną?. Następnie mówi: ? będziecie rybakami ludzi?. I to zarazem pokazuje fakt powołania i cel powołanego. Faktem powołania jest to, że Chrystus powołuje każdego, nawet zwykłego rybaka. Celem powołanego jest głoszenie Ewangelii, która niczym haczyk na wędce pobudzając ludzkie serca zaciąga ich do pójścia za Jezusem Chrystusem.

Zachowanie uczniów przepięknie pokazuje jak otworzyć się na powołanie. Po prostu pójść za Jezusem zostawiając wszystko. A czy ty byłbyś wstanie zostawić wszystko i pójść za Jezusem?