II Niedziela Wielkiego Postu, rok B

Podchodząc do życia duchowego nieco matematycznie, to możemy powiedzieć, że dzisiaj przeżywamy 2 z 5 Niedziel Wielkiego Postu. Co z tego wynika? Że jesteśmy jeszcze na początku wielkopostnej wędrówki, ale z drugiej strony doświadczając nieraz wrażenia szybkiego upływu czasu, to lada moment będzie Wielki Tydzień. Dlatego dobrze jest wykorzystać każdy dzień, aby zrobić cokolwiek w kierunku zmiany myślenia, poprawy życia i po prostu bycia lepszym. Kościół każdego dnia daje nam fragment Ewangelii, który ma nam w tym zadaniu pomóc.
Dziś II Niedziela Wielkiego Postu cyklu B roku liturgicznego, przed nami fragment z Ewangelii wg św. Marka o przemienieniu Jezusa. Pan Jezus nie wziął ze sobą tłumu czy dwunastu Apostołów, ale wybrał tylko trzech konkretnych. Z całego grona podążających za Nim zabrał tylko trzech. Wydarzeniu towarzyszyła pewna dyskrecja, bowiem udali się na górę wysoką, osobno. Z tego wynika, że nie wszyscy uczniowie byli gotowi, by przeżyć spotkanie na górze. Czy ja jestem wybranym uczniem Pana Jezusa? Czy jestem gotowy do wielkich rzeczy w moim życiu? Czy Pan Jezus zabrał by mnie ze sobą na górę wysoką?
Piotr, Jakub i Jan uczestniczyli w wielkim wydarzeniu. Ujrzeli Jezusa w bieli, usłyszeli rozmowę z Mojżeszem i Eliaszem, ujrzeli obłok i usłyszeli głos z nieba? Jak zareagowali? Przestraszyli się. Prawdopodobnie kompletnie nie rozumieli tego co się dzieje. Pan Jezus coś chciał im przez to wydarzenie uzmysłowić, ale uczniowie potrzebują więcej czasu. Czy rozumiem to co dzieje się w moim życiu duchowym? Czy pytam się Jezusa o to co niejasne, niezrozumiałe?
Po wydarzeniu Pan Jezus nakazał uczniom milczeć aż do czasu, gdy Syn Człowieczy powstanie z martwych. Jak podaje Ewangelia, apostołowie zachowali tajemnicę, lecz zastanawiali się co znaczy powstać z martwych. Czy ja w swoim życiu duchowym potrafię zachować pewne wydarzenia w tajemnicy? Czy mam w sobie pewną przestrzeń tylko dla Pana Boga? Czy zastanawiam się co to znaczy powstać z martwych? Czy w ogóle wierzę w to, że Pan Jezus zmartwychwstał ?
Pan Bóg inspiruje do zadawania pytań. Warto w swoim codziennym  życiu znaleźć choćby 5 minut, żeby nieco się zastanowić i na niektóre pytania sobie odpowiedzieć.

br. Albert Kogut OFM