Uroczystość NMP Częstochowskiej, 2018r

W liturgii dnia dzisiejszego Kościół w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Liturgia Słowa daje nam zaś do rozważenia fragment z 2 rozdziału Ewangelii wg św. Jana, mówiący o wydarzeniach w Kanie Galilejskiej podczas wesela.

Dlatego też łącząc te dwa zdarzenia pochylimy się nad postacią Maryi. Rola Maryi w opisie wydarzenia w Kanie Galilejskiej jest znacząca. Występuje po raz pierwszy właśnie w tym kontekście ? z początkiem publicznej działalności Jezusa oraz po raz drugi i zarazem ostatni, Pokorna Służebnica, pojawi się pod krzyżem swego Syna. Egzegeci wskazują na związek pomiędzy obydwoma zdarzeniami.
Godzina o której wspomina Chrystus, a która jeszcze nie nadeszła, jest godziną Jego męki, jak w wielu innych miejscach daje o tym Pismo Święte świadectwo. Cud, dokonany w Kanie Galilejskiej, jest niejako antycypacją tego największego cudu, jaki został dokonany dla całej ludzkości ? Zmartwychwstanie, a z nim nowe życie w Bogu.

A więc obecność Maryi na początku działalności Jezusa, jest obecnością pełną troskliwości o człowieka, tak aby człowiek, nie musiał się wstydzić, bowiem brak wina, na weselu, w tamtejszej kulturze jest wielką kompromitacją. Maryja jest więc ukazana jako ta, która troszczy się o innych ludzi. Trzeba także zauważyć, iż Maryja zostaje obdarzona przez swego Syna ogromnym zaufaniem, bowiem, to Ona jest pośredniczką pomiędzy Jezusem a sługami weselnymi: ?Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie?. Tutaj więc ukazuje się zadanie Maryi. Bóg dał Jej zadanie pośredniczenia między Nim a ludźmi. On jest troskliwą kobietą, która dba o dobro innych. Chce, by inni byli chojnie obdarowani.

Warto zauważyć, iż prośba Maryi, pomimo słów Jezusa, została wysłuchana. W ten to właśnie sposób, Chrystus ujawnił swoją moc i chwałę, dzięki której ?uwierzyli w Niego? uczniowie Jezusa.

Jaka więc płynie, dla nas myśl teologiczna i nauka z dzisiejszej Ewangelii i uroczystości? Maryja jest tą, która pośredniczy między Jezusem a ludźmi. Jest Ona więc obecna w tajemnicy Chrystusa, jako Wniebowzięta Niewiasta, i dlatego, tak jak Bóg jest obecna dla każdego i dla wszystkich, którzy do Niej się zwracają. Ona pragnie dobra i szczęścia każdego człowieka, dlatego jest w nieustannym nastawieniu do słuchania naszych próśb i przedstawiania ich Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Dowodem tego jest Częstochowska kaplica, wymieniona wieloma wotami wdzięczności za uzdrowienia dokonane przez Jezusa, dzięki jej matczynemu wstawiennictwu.


br. Tarsycjusz OFM