XXII Niedziela Zwykła, rok B

Kościół na 22. Niedzielę w ciągu roku daje nam do rozważenia fragment z Ewangelii według św. Marka. Występuje w nim kilku bohaterów lub grup bohaterów, którym warto się bliżej przyjrzeć. Występują m. in. Jezus Chrystus, faryzeusze i kilku nauczycieli Pisma, uczniowie Jezusa (niebezpośrednio) oraz słuchający tłum. Dobrze będzie przyjrzeć się czynnościom poszczególnych bohaterów.

            Jezus jest pytany o postępowanie swoich uczniów, wysłuchuje rozmówców i udziela odpowiedzi. Trzeba podkreślić, że pytający zwracają uwagę tylko na postępowanie uczniów Jezusa, nie zaś na Niego samego.

            Faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie zanim zadali pytanie, najpierw musieli dostrzec postępowanie uczniów, a więc musieli patrzeć, obserwować zachowanie innych. W odpowiedzi Jezusa wybrzmiał zarzut, że zamiast troszczyć się o swoją więź z Bogiem, zajmują się zachowaniem innych.

            Uczniowie Jezusa według obserwacji faryzeuszów i kilku uczonych w Piśmie nie zachowywali pewnych tradycji starszych, czyli zwyczajów przekazanych od przodków. Starsi w religii żydowskiej cieszyli się władzą i autorytetem w społeczności.

            Wezwany tłum do słuchania był świadkiem całego spotkania i słuchał, tego czego Jezus nauczał.

            To oczywiście tylko pewien rys fragmentu dzisiejszej Ewangelii, ale warto na samym początku rozważań zastanowić się nad odpowiedzią na jedno pytanie: ?Kim jestem dzisiaj??
Czy jestem tym, który musi się bronić?
Czy jestem tym, który pyta, może nawet krytykuje i atakuje bezpodstawnie innych?
Czy jestem adresatem czyjejś, być może nieuzasadnionej krytyki?
A może jestem po prostu świadkiem rozmowy, gdzie dwie strony wzajemnie się ścierają?

            Być może odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą zbliżyć się sercem do Boga i Jego przykazań, które nie są nakazami i zakazami, ale narzędziem służącym do ochrony bliskiej więzi z Nim.


Br. Albert Kogut OFM